Platnosť výmenného lístka | Medicínske právo
              

Otázka


Platnosť výmenného lístka

Anna Pekarovičová
 | 2.10.2014 | komentárov: 2

Otázka:

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať, dokedy platí výmenný lístok od všeobecného lekára k špecialistovi? Výmenný lístok bol vystavený v apríli 2014, avšak pre dlhodobé zastupovanie chorej kolegyne v práci som sa k odbornému lekárovi nedostala. Musím si dať znovu vystaviť nový výmenný lístok k špecialistovi?Odpoveď:

Tzv. špecializovanú ambulantnú starostlivosť upravujú ustanovenia § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Špecializovanú ambulantnú starostlivosť na základe tohto zákona poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár (ďalej len "lekár špecialista") alebo zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára tzv. výmenného lístka. Odporúčanie všeobecného lekára podľa sa nevyžaduje:

a) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,

b) na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,

c) do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,

d) v prípade dispenzarizácie (pravidelné sledovanie pacienta s určitou chorobou),e) v prípade ochranného ambulantného liečenia.

Zákon ďalej nestanovuje, ako dlh je odporúčanie všeobecného lekára k špecialistovi platné, a teda v zákone ani podzákonnom právnom predpise "nenájdeme nič o platnosti výmenného lístka." Pri zdôvodnení môžeme vychádzať aj z toho, že pokiaľ pacient potrebuje navštíviť špecializovaného lekára, urobí tak v čo najkratšom možnom čase. V praxi sa možno stretnúť s prípadom, že sa pacient bezodkladne u lekára objedná, avšak lekár, resp. zdravotná sestra, pokiaľ to nie je urgentné, stanoví termín vyšetrenia až o niekoľko týždňov alebo mesiacov. V tomto prípade nemožno presne stanoviť dobu platnosti lístka, keďže všeobecný lekár nevie predpokladať, v akom termíne bude pacient vyšetrený.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


katka janciova

(18.5.2016)
kolko stoji vymanny listok ked si ho chcem kupit

Ľudmila Langerová

(27.8.2015)
Aká je približná cena za výmenný lístok?