Zmena gynekológa | Medicínske právo
              

Otázka


Zmena gynekológa

Ľudmila Moľová
 | 25.6.2015

Otázka:

Dobrý deň, keďže moja pôvodná gynekologička nanešťastie zomrela, všetkých jej pacientov prevzal nový gynekológ. Rada by som zmenila prideleného gynekológa za iného, lenže moje známe, ktoré tak urobili, tvrdili, že každého pacienta, ktorý od neho chce odísť, si osobne zavolá do ambulancie a nepríjemne od neho vyžaduje dôvody odchodu. Okrem toho odmieta vydať zdravotnú kartu bez výmenného lístka od nového gynekológa a ešte k tomu si pýta poplatok 5 eur. Nie je mi jasné, či na menované veci má pridelený gynekológ právo a tak sa obraciam na Vás, aby ste mi poradili. Chcem byť totiž pripravená a mať znalosť o týchto veciach, keď si od neho budem brať kartu. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ZS“), vzniká právny vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tento právny vzťah podľa zákona zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a písomným odstúpením od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V prípade odstúpenia od dohody pacient nie je povinný uvádzať žiaden dôvod. Toto písomné odstúpenie je ale nevyhnutné osobne alebo prostredníctvom pošty doručiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zanikne prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody (§ 12 ods. 10).

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ ste neuzavreli dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý „prevzal“ pacientov, postačí ak uzavriete túto dohodu s iným poskytovateľom, ktorý si Vašu zdravotnú dokumentáciu vyžiada priamo od súčasného poskytovateľa (§ 23 zákona o ZS). To znamená, že postačí, ak si nájdete iného gynekológa, ktorý Vás „vezme“ do svojej starostlivosti. Ak ste však už uzavreli dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s týmto poskytovateľom, bude potrebné, aby ste mu doručili odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v písomnej forme a následne uzavreli dohodu s iným poskytovateľom.

V prípade, ak by pôvodný gynekológ odmietal dokumentáciu vydať, môžete sa obrátiť na príslušný odbor zdravotníctva samosprávneho kraja. 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook