Odmietnutie ošetrenia | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie ošetrenia

Tomáš Pázmány
 | 25.7.2014 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je v poriadku, ak môjho manžela odmietli ošetriť u ortopéda, kam išiel pre náhle bolesti v kolene, predtým problémy s kolenami nemal. Sme žijúci a pracujúci v ČR, teda mame zdravotné poistenie hradené v ČR, a európsky preukaz poistenca. Manžel je momentálne na Slovensku kvôli rodinným dôvodom. Podotýkam, že ho takto odmietli na 3 rôznych pracoviskách, až na poslednom mu poradili aby išiel na traumatológiu. Verím, že tam ho ošetria. Nemalo by to byt tak, že ho mali ošetriť pretože ide o akútny stav, s tým, že by si ošetrenia sám zaplatil a potom preúčtoval v poisťovni v ČR? Ďakujem za odborný názor.Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Otázku tzv. cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ upravuje Smernica 2011/24/EÚ o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Podľa uvedenej Smernice máte ako poistenec zdravotnej poisťovne členského štátu (ČR) pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v SR právo na dodržanie všetkých nárokov, ktoré Vám garantujú ustanovenia Smernice i slovenská legislatíva.

Ako poistenec iného členského štátu máte v SR nárok na poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému cenu takejto zdravotnej starostlivosti uhradíte priamo Vy. Ceny za výkon pritom musia byť rovnaké, ako keby išlo o poistenca zo SR. Poskytnutú zdravotnú starostlivosť si následne necháte preplatiť v ČR, pričom poisťovňa ich prepláca len do výšky stanovenej pre úhradu takých služieb, pokiaľ by boli poskytnuté na území Českej republiky.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Vám po poskytnutí zdravotnej starostlivosti vystaví správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje dátum a čas zápisu, spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu, dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis, identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla, stanovenie choroby vrátane jej kódu a faktúru s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu.

Domnievame sa teda, že poskytovatelia nepostupovali v súlade s požiadavkami na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť stanovenými v európskej ako aj vnútroštátnej legislatíve. Odporúčame preto apelovať na konkrétneho poskytovateľa s tým, že si zdravotnú starostlivosť uhradíte sám. Ak aby ani takýto postup nezmenil stanovisko poskytovateľa, máte právo obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý  vykonáva činnosť národného kontaktného miesta v SR pre účely cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --