Výber zdravotníckeho zariadenia | Medicínske právo
              

Otázka


Výber zdravotníckeho zariadenia

Ľudmila Moľová
 | 18.7.2014 | komentárov: 0

Otázka:

Akútne som bol prevezený do nemocnice, v ktorej som sa nechcel dať operovať. Na príjme som musel podpísať súhlas s operáciou. Hoci sa na mňa ešte nikto ani nepozrel. Nakoľko sa jednalo o zápal žlčníka alebo slepého čreva po piatich dňoch ma prepustili s tým, že sa vrátim na plánovanú operáciu. Nevedel som o akú operáciu sa jedná, tak som ukázal prepúšťaciu správu svojmu lekárovi a ten zo správy nenašiel diagnózu, ktorá by ma odkázala na operáciu. Môj problém, ak operácia tak v inom zariadení kde mi všetko riadne vysvetlia. Ako mám postupovať, ak by som prípadne musel byť operovaný, ale v inom zariadení?Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov garantuje v §11 ods. 6  každému právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, okrem výnimiek uvedených v ods. 6 a 7 (napr. žiadateľ o azyl, osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody). To znamená, že operačný zákrok môžete podstúpiť v ktoromkoľvek Vami vybranom zdravotníckom zariadení kdekoľvek na Slovensku. Zároveň je však potrebné vziať do úvahy, že zdravotná starostlivosť je poskytovaná na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a preto je potrebné najprv navštíviť zvolené zdravotnícke zariadenie a dohodu s ním uzavrieť. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže zo zákonom stanovených dôvodov odmietnuť návrh na uzavretie dohody (§ 12), a to vtedy ak:
-    poskytovateľ uzavretím dohody prekročí svoje únosné pracovné zaťaženie,
-    osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytovať, príp. k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu,
-    poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať(tento dôvod je možné uplatniť len pri zákroku asistovanej reprodukcie, sterilizácie alebo pri umelom prerušení tehotenstva).

Váš ošetrujúci lekár by Vám mal zároveň dať odporúčanie, na základe ktorého budete hospitalizovaný.

Pri výbere zdravotníckeho zariadenia je taktiež dobré overiť si či s ním má Vaša zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu, aby nenastali problémy s úhradou nákladov spojených so zákrokom.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --