Poplatok u nového lekára | Medicínske právo
              

Otázka


Poplatok u nového lekára

Katka Tomková
 | 11.7.2014 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň. Tiež sa mi stalo toto isté, ale s odstupom pár rokov a potrebujem vedieť ako je to upravené v zákone teraz. Bola som na prvom vyšetrení s výmenným lístkom, nebola som objednávaná ani na čas ani nič, prišla som a čakala som na verdikt lekára/ky či ma prijmú ako novú pacientku. Nikto ma nevyšetroval a pri odchode mi sestrička oznámila, že mám platiť paušálny poplatok 1 €.  Myslela som, že za to, že som nová pacienka, tak reku čert to ber, však lekári nikdy nemajú dosť peňazí podľa ich slov.

Ale dnes som bola na krv, zas ma ešte nikto nevyšetroval a tiež som musela platiť 1 € a dozvedela som sa, že to je poplatok, aj keď chcem len recept. V cenníku je to nazvané: úče l- Paušálny administratívny poplatok (sponzorné, za administratívne práce) 1€. A na dverách ambulancie je oznam s týmto platením a dôvod niečo v tom slova zmysle, že kvôli krachujúcim dôvodom ambulancie a kvôli abnormne zvýšeným nákladom na administratívu. To ako nemajú na pero a papier alebo čo je to za poplatok.

Nechcela som sa tam vadiť, pretože som takmer odpadla a chcela som byť najskôr doma. Ale tento týždeň som tam nechala 2 € ešte som doktorku ani nevidela, nemám diagnózu a za ten príjmový doklad si len ťažko pôjdem kúpiť chleba. Tak rada by som vedela, že čo to a prečo, keď mám poistenie a nechcem nič nadštandardné. Ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň, 


úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, oslobodenie od povinnosti úhrady poistenca upravuje zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného poistenia a o úhradách na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nariadenie vlády č. 722/2004 o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


Všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, všeobecnému lekárovi pre dospelých, gynekológovi, stomatológovi, ak má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, náklady za vstupnú prehliadku poistenca, t. j. za založenie zdravotnej karty, uhrádza zdravotná poisťovňa. Lekár od Vás nemá právo požadovať úhradu za takýto úkon a takisto ani spoplatňovať vedenie zdravotnej karty. Taktiež v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 písm. b) č. 577/2004 Z.z. v spojení s ustanovením  § 1 ods. 3 zákona nariadenia vlády č. 722/2004 Z.z. ambulantný lekár nemá nárok na tzv. paušálny poplatok za to, že pacient navštívil ambulanciu. Ustanovenie však nevylučuje možnosť  vyberať spomínaný poplatok v nemocniciach. Avšak Vami popísaný „administratívny poplatok“ môžeme zaradiť pod tzv. iné náhrady, ktoré si môže lekár zarátať do svojich nákladov. Poskytovateľ môže prijímať platby za tie výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

V prípade, že poskytovateľ vyberá takéto platby za poskytnuté zdravotné výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia resp. sú hradené len čiastočne, je povinný:

•    na viditeľnom mieste zverejniť cenník
•    vopred vás informovať o tom, či má uzatvorenú zmluvu s Vašou zdravotnou poisťovňou
•    vopred vás informovať, že daný výkon zdravotná poisťovňa nehradí vôbec alebo ho nehradí vášmu lekárovi, takže ten od vás bude žiadať priamu platbu a s platbou v hotovosti musíte súhlasiť
•    vydať vám doklad o zaplatení, ktorý musí obsahovať označenie účtovného dokladu, označenie jeho účastníkov, účel platby, peňažnú sumu, dátum vyhotovenia účtovného dokladu a podpisový záznam zodpovednej osoby

V otázke poplatkov sa už pripravuje legislatívna zmena, ktorá by mala viesť k spresneniu pravidiel.

Ak máte pocit, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyžaduje platbu neoprávnene, máte možnosť obrátiť sa priamo so žiadosťou na poskytovateľa, aby Vám požadovanú platbu vysvetlil, prípadne obrátiť sa na odbor zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja (VÚC) alebo Ministerstvo zdravotníctva SR podľa toho, ktorý orgán je príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Ten však priamo reguluje len výšku poplatku za prednostné vyšetrenie.

Na záver pripomíname, že poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva podľa zákona.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --