Informácie o zdravotnom stave rodiča | Medicínske právo
              

Otázka


Informácie o zdravotnom stave rodiča

Tomáš Pázmány
 | 5.7.2014 | komentárov: 0

Otázka:

O týždeň cestujem na Slovensko. Chcem navštíviť môjho otca, ktorý má Alzheimera. Bude to asi moje posledné stretnutie s ním. Otec je doma, kde žije spolu s mojou matkou. Veľmi rád by som sa dozvedieť ako to vyzerá so zdravotným stavom otca. Nakoľko s mojou matkou nevychádzame v dobrom, tak od nej sa to nedozviem. Rád by som sa preto išiel spýtať na otcov stav jeho ošetrujúcej doktorky. Mám nárok ako syn dostať informáciu o otcovom zdravotnom stave od jeho doktorky alebo nie?Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku.


Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike platí, že pacient má právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu ako aj o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom. Z toho vyplýva, že napriek tomu, že ste rodinným príslušníkom Vášho otca, nemôže Vám ošetrujúca lekárka poskytnúť informácie o zdravotnom stave Vášho otca bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa údaje týkajú alebo splnenia zákonných podmienok, kedy povinná mlčanlivosť nie je porušená podľa §80 ods.2 a nasl. zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoších predpisov.

Možnosťou ako sa oboznámiť so zdravotným stavom Vášho otca je tiež nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie Vášho otca. Avšak, tu zákon taktiež „automaticky“ neumožňuje takéto sprístupnenie údajov dieťaťu pacienta počas pacientovho života. V zmysle § 25 ods. 1 písm. a/ zákona č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má totiž právo na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie k nahliadnutiu len osoba pacienta alebo jej zákonný zástupca.

Ak teda nie ste zákonným zástupcom Vášho otca, na nahliadnutie budete potrebovať písomné plnomocenstvo, a to buď 1) priamo od Vášho otca (v prípade, že nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony) alebo ak má ustanoveného zákonného zástupcu (napr. opatrovníka v osobe Vašej matky), tak 2) od tohto zákonného zástupcu. Zároveň dávame do pozornosti, že podpis na plnomocenstve musí byť osvedčený.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --