Darovanie tela na výskum | Medicínske právo
              

Otázka


Darovanie tela na výskum

Tomáš Pázmány
 | 20.4.2014 | komentárov: 0

Otázka:

Chcem sa informovať, ako mám postupovať pri darovaní svojho tela na výskum - samozrejme pred smrťou, vyšetrenie atď.Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Pokiaľ ide o samotné „darovanie“ tela na vedeckovýskumné účely, to v súčasnosti výslovne v slovenskom právnom poriadku upravené nie je. Na posúdenie jeho prípustnosti môžeme použiť úpravu darovania orgánov od mŕtvych darcov za účelom ich transplantácie či na vedeckovýskumné účely obsiahnutú v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Podľa tohto zákona sa darcovstvom rozumie darovanie ľudských orgánov, tkanív alebo buniek určených na použitie u ľudského príjemcu alebo mimotelové použitie. (§ 35 ods. 2 písm. b/) Pričom takýmto mimotelovým použitím môže byť aj výskumný účel. Zároveň zákon vo svojom § 37 ods. 2 stanovuje, že:  „Odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov možno iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí, alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy podľa osobitného predpisu. Za osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas môže takéto písomné vyhlásenie urobiť počas jej života zákonný zástupca.“ Z toho možno dedukovať, že na Slovensku sa vychádza z predpokladu, že pokiaľ osoba za svojho života výslovne neprehlásila, že si darovanie nepraje, tak s ním súhlasí (tzv. opt - out systém).

Pokiaľ ide o samotný postup pri „darovaní“ Vášho tela po smrti, tu sme toho názoru, že najjednoduchšou možnosťou ako to urobiť je spísať prehlásenie, že si želáte aby Vaše telo bolo použité na výskumné účely a toto si nechať spolu s Vašim podpisom osvedčiť u notára. Vhodným krokom sa nám zdá aj odovzdanie jednej takto osvedčenej kópie Vášmu všeobecnému lekárovi, ktorý by ju viedol ako súčasť Vašej zdravotnej dokumentácie, a taktiež informovanie vašich blízkych o tomto Vašom rozhodnutí. Samotná forma prehlásenia stanovená nie je, zároveň nemáme ani vedomosť o tom, že by napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou viedol podobné „formuláre“ pre darovanie. Taktiež si Vám dovoľujeme dať do pozornosti možnosť podrobnejšie konzultovať Váš postup s jedným z Ústavov anatómie príslušnej Lekárskej fakulty, ktoré sú pravidelnými príjemcami tiel darovaných na výskumné účely. Záverom dávame do pozornosti skutočnosť, že za takto darované tele na výskumné účely nemožno požadovať finančnú odmenu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --