Doprovod - áno či nie? | Medicínske právo
              

Otázka


Doprovod - áno či nie?

Anna Pekarovičová
 | 23.3.2014 | komentárov: 2

Otázka:

Dobrý deň, nakoľko môj manžel je onkologický pacient a je t.č. hospitalizovaný v nemocnici, musí podstúpiť vyšetrenie v inom zdravotníckom zariadení ako je hospitalizovaný. Lekárka naliehala, že manžela musia prevážať s doprovodom v sanitke a musí s ním ísť manželka. Nakoľko nemôžem v tento termín dostať voľno v práci (zamestnaná som len 2.mesiac), čiže nemám nárok ešte ani na dovolenku či paragraf, preto by som rada vedela, či nemocnica je v takomto prípade povinná zabezpečiť ten doprovod. Keby manžel nebol hospitalizovaný a išiel by na vyšetrenie z domu, v takom prípade si riešime doprovod sami, čo sme už niekoľkokrát absolvovali. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.Odpoveď:

Dobrý deň, na základe ustanovenia § 141 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce vyplýva, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno v prípade sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Zákonník práce vo vyššie uvedenom ustanovení taktiež uvádza, že zamestnanec má nárok na pracovné voľno na sprevádzanie na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku. Teda na takéto pracovné voľno v práci v prípade sprevádzania manžela na vyšetrenie, máte nárok aj napriek tomu, že ste zamestnaná len druhý mesiac.
 
Ďalej, ustanovenie § 141 ods. 6 Zákonníka práce uvádza, že zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov sprevádzania sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor. Teda v prípade, že by Váš zamestnávateľ takto znížil rozsah celkovej dĺžky pracovného voľna, mali by ste mať nárok na 3 dni na základe trvania Vášho zamestnania.

Pokiaľ ide o povinnosť nemocnice zabezpečiť sprievod manžela, táto pre poskytovateľa z predmetných zákonov priamo nevyplýva. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa upravuje neodkladná preprava osôb ambulanciami záchranných zdravotných služieb ale kategorizuje typy transportu a potrebné personálne vybavenie. V prípade Vášho manžela pôjde zrejme o transport v kategórii E , kde sa vyžaduje dopravná zdravotná služba „vybavená“ okrem vodiča ešte jednou osobou,  ktorá ale nemusí mať zdravotnícku kvalifikáciu. Túto osobu ale nemôžeme označiť ako sprievodcu.

Napokon je dôležité spomenúť, že sprievodcom manžela (osoby v ústavnej starostlivosti) v súlade s §15 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti  nemusí byť len manželka, ale akákoľvek plnoletá osoba.  Výhodou rodinných príslušníkov je ale už vyššia spomenutá možnosť poskytnutia pracovného voľna z dôvodu prekážky v práci. To sa nám javí v tomto prípade ako najvhodnejšie riešenie tj. podobne ako pri preprave z domu zabezpečiť sprievod inou plnoletou osobou. 

Spracovala Anna Pekarovičová v spolupráci so Zuzanou Zolákovou


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Danka Bulíková

(27.9.2017)
Chcela by som sa opýtať , že manžel je po operácii srdca a má ísť do kúpelov. Že či ako doprovod by som mohla ísť s ním sme dôchodci. ďakujem.

Ondrej

(7.4.2015)
PROSI VAS -KOLKO PLATI DOPROVOD PACIENTA NA KUPELNU LIECBU