gynekomastia | Medicínske právo
              

Otázka


gynekomastia

Michal Horváth
 | 9.3.2014 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Mám absolvovať operáciu prsníkov- gynekomastiu, absolvoval som vyšetrenia, mám odporúčanie od endokrinológa.. ,pre bolesti mi odporučili operáciu. Lekárka mi povedala, že nemá dobrú skusenosť s poistovňami a operáciu si mám celú platiť sám. Kedy a ako mám požiadať poisťovňu o preplatenie nákladov? Preplatia mi to vôbec?Odpoveď:

Podľa Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (zákon č. 577/2004 Z.z.) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca ustanovenej v tomto zákone. To sa ale vzťahuje len na poskytovateľa, ktorý poskytuje príslušnú zdravotnú starostlivosť na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že ak zdravotný stav pacienta vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ nemôže požadovať od pacienta, ktorý je verejne zdravotne poistený, úhradu ani v prípade, ak nemá uzavretú zmluvu s jeho zdravotnou poisťovňou.

Údajné negatívne skúsenosti lekárky so zdravotnými poisťovňami, treba považovať z hľadiska pacienta za irelevantné. Ak vzhľadom na zdravotný stav bola špecialistom indikovaná operácia, pacient má nárok na jej úhradu zo zdravotného poistenia. Musí si však zvoliť také zdravotnícke zariadenie, ktoré má na vykonávanie predmetných operácií uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je poistený. V takomto prípade, by bolo požadovanie úhrady za operáciu zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti protiprávne. To sa samozrejme nevzťahuje na úhradu za prípadné nadštandardné služby, s ktorými musí ale pacient vopred súhlasiť.

Bohužiaľ v praxi sa vyskytujú aj prípady, keď lekári pacientom odporúčajú či dokonca vnucujú zariadenia bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou. Pritom v nie jednom prípade pre takéto zariadenie pracujú popri svojom hlavnom zamestnaní. Je len na pacientovi, či sa pre takúto možnosť rozhodne. Ak sa predsa po náležitom zvážení rozhodne, aby mu bola operácia vykonaná v nezmluvnom zariadení a nechce celé náklady znášať sám, môže požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o poskytnutie príspevku. Ten ale spravidla kryje len časť nákladov. V každom prípade musí túto žiadosť podať ešte pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa. Pre získanie príspevku musia byť splnené kritéria, ktoré zdravotná poisťovňa stanovila a v žiadnom prípade nemôže byť operácia vykonaná pred odsúhlasením žiadosti. Poskytnutie príspevku nie je nárokovateľné.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --