Vedľajšie účinky lieku? | Medicínske právo
              

Otázka


Vedľajšie účinky lieku?

Rastislav Farkaš
 | 4.3.2014

Otázka:

Dobrý deň, lekár mi predpísal liek, ktorý mi poškodil zdravie. Čo môžem robiť? Ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.


Z položenej otázky nevyplývajú bližšie detaily, týkajúce sa skutočností dôležitých pre jednoznačné zodpovedanie. Vzhľadom na to Vám ponúkame rámcove posúdenie právnej stránky Vašej otázky.

Dôležitou otázkou je, či bolo Vaše zdravie poškodené v priamej súvislosti s liekom, ktorý Vám predpísal ošetrujúci lekár. Je dôležité uvedomiť si, že v štandardných prípadoch lekár predpisuje len účinnú látku a lekárnik je povinný ponúknuť pacientovi aj generiká (zjednodušene, iná značka lieku s rovnakou účinnou látkou), na základe čoho môže pacient odchádzať od lekárnika s úplne iným liekom, čím môže dôjsť ku škode.

V zásade bude žiadúce upovedomiť o predmetnom nežiadúcom následku lieku Vášho lekára, prípadne lekárnika. Nie je vylúčené aby ste priamo kontaktovali Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorému sa ohlasujú nežiadúce reakcie konkrétnych liekov.

V prípade, ak Vám nežiaduce účinky spôsobili vážne poškodenie zdravia, dávame do pozornosti aj možnosť obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý by mal konkretizovať, v čom a kde nastali zdravotné komplikácie, keďže môže ísť o rôzne dôvody, napr. pacient neužíval lieky predpísaným spôsobom, ale aj možnosť predpísania nesprávneho lieku ošetrujúcim lekárom alebo vydaním nesprávneho lieku lekárnikom. V prípade, ak bolo všetko dodržané, mali by ste sa obrátiť na konkrétnu farmaceutickú spoločnosť.

Ako úplne poslednú eventualitu uvádzame možnosť súdneho konania, a to v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, konkrétne § 421a Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú povahou prístroja alebo veci. V danom prípade sa jedná o objektívnu formu zodpovednosti a preto nezáleží na tom, či lekár, príp. lekárnik konal správne alebo nesprávne, alebo či urobil všetko, čo urobiť mal.

Na druhej strane príbalové letáky liekov obsahujú nežiaduce účinky lieku a zároveň pacient je zvyčajne upozornený v informovanom súhlase o možnosti, že sa pri užití lieku môžu vyskytnúť nežiaduce účinky.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook