maloletí (pod 18) a prvá pomoc + informovanie rodičov | Medicínske právo
              

Otázka


maloletí (pod 18) a prvá pomoc + informovanie rodičov

Tomáš Pázmány
 | 10.2.2014 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, ak správne rozumiem nižšie zodpovedaným otázkam - maloleté dieťa(pod 18 rokov) môže navštevovať lekárov len v sprievode zákonného zástupcu, resp. s jeho informovaným súhlasom (príp. pri opakovaných kontrolách po dohode s lekárom). Ako je to však pri akútnych prípadoch a poskytovaním zdravotnej starostivosti? V tom je výnimka, nie?Napr.: neplnoleté dieťa býva na internáte (rodič sa tak skoro nedostaví - môže to ohroziť stav) - môže ísť na pohotovosť a prípadné ďalšie odborné vyšetrenia súvisiace s jeho akútnym stavom bez zákonného zástupcu? Predpokladám, že v takýchto prípadoch sa mu určite poskytne prvá pomoc - a ako sa postupuje ďalej? Rodičia sú o týchto nevyhnutných úkonoch automaticky informovaní?Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Ako správne uvádzate, maloleté dieťa smie lekára navštevovať len v sprievode zákonného zástupcu, nakoľko lekár je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti:
a)    osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
b)    zákonného zástupcu, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa.

Takáto osoba potom udelí lekárovi tzv. informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (§ 6 ods. 6 Zákona). Bez udeleného súhlasu lekár maloletú nemusí, a v zmysle zákona by ani nemal, ošetriť. Inak je tomu však vo Vami uvádzaných naliehavých prípadoch. Zákon totiž pamätá aj na situácie, kedy v dôsledku objektívnych skutočností nie je možné získať včas informovaný súhlas pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Lekárovi umožňuje ošetriť maloletého aj bez informovaného súhlasu zákonného zástupcu v prípade neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať (§ 9 písm. a/ Zákona). Teda ak sa Vaše maloleté dieťa nachádza mimo bydliska a v dôsledku akútnosti jeho stavu nie je možné včas získať Váš súhlas s jeho ošetrením, lekár by mu mal nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnúť. Samozrejme, neodkladnosť bude na starostlivom zvážení a vyhodnotení  ošetrujúceho lekára.

Pokiaľ, ide o následné informovanie rodičov po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bez informovaného súhlasu, zákon túto situáciu vyslovene neupravuje. Zastávam však názor, že podobné poskytnutie zdravotnej starostlivosti predstavuje len výnimku zo všeobecne platného (vyššie popísaného) pravidla nutnosti informovať zákonného zástupcu a vyžiadať si od neho informovaný súhlas predom. Vo Vami popisovanom prípade je o poskytnutej neodkladnej zdravotnej starostlivosti potrebné informovať všeobecného lekára (pediatra), ktorý môže navrhnúť ďalšiu terapiu, ďalej informovať rodiča a získať informovaný súhlas.  


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --