PLATNOSŤ DOHODY O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI | Medicínske právo
              

Otázka


PLATNOSŤ DOHODY O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Veronika Miková
 | 27.1.2014 | komentárov: 1

Otázka:

Dobrý deň. Sú ešte registrácie k lekárovi platné, ak som bol naposledy u lekára v rokoch 2001 s manželkou a 2003 s dcérou? V 2005 sa myslím menil zákon, mala sa  znovu podpisovať aj prihláška k lekárovi? Alebo automaticky stačí, ak sa raz prihlásim a platí to na stálo?Odpoveď:

Dobrý deň. Táto otázka sa týka platnosti dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len "dohoda"). Predchádzajúca právna úprava bola obsiahnutá v zákone č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Tento zákon platil až do prijatia nového zákona v roku 2004, a teda v čase, keď ste boli s manželkou a dcérou naposledy u lekára, bola platná táto právna úprava.
Podľa §8 tohto zákona sa zdravotná starostlivosť poskytovala na základe dohody. Táto dohoda sa uzatvárala na šesť mesiacov. Po uplynutí šiestich mesiacov, ak žiadna strana od dohody neodstúpila, predlžovala sa jej platnosť na neurčito. Po prijatí novej právnej úpravy v roku 2004, zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebolo potrebné uzatvárať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti nové dohody vďaka ustanoveniu § 48 zákona, podľa ktorého: „Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorené podľa doterajších predpisov sa považujú za dohody uzatvorené podľa tohto zákona“.
Sme toho názoru, že ak žiadna zo strán neodstúpila od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, táto dohoda môže byť naďalej platná. Dohoda však mohla zaniknúť aj zánikom poskytovateľa, preto aj vzhľadom na veľký časový odstup odporúčame informovať sa priamo u lekára.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


peter

(27.1.2014)
Ľudovo povedané, \"ak lekár zmenil ičo\", tak sa zmenil poskytovateľ. Rozumiem tomu takto dobre?