Krádež v čakárni | Medicínske právo
              

Otázka


Krádež v čakárni

Valéria Múdra
 | 9.1.2014

Otázka:

Dobrý deň. Ukradli mi bundu v čakárni na kožnom. Visel tam  oznam, že za škodu nezodpovedajú. Aj tak sa chcem spýtať, či to mám nechať tak alebo môžem žiadať náhradu?
 Odpoveď:

Dobrý deň,  zdravotnícke zariadenie možno považovať za prevádzku, ktorá je spravidla spojená s odkladaním vecí (rukavice, šály, bundy..). Toto zariadenie nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach, ktoré tu boli odložené. Typickým znakom tejto zodpovednosti podľa § 433 ods. 3 Občianskeho zákonníka je , že nie je možné túto zákonom uloženú zodpovednosť účinne vylúčiť ani jednostranným vyhlásením prevádzkovateľa, že zodpovednosť odmieta (napr. vyveseným oznamom, napr. „Za veci ponechané v čakárni neručíme“), ani dohodou uzavretou s poškodeným. Prevádzkovateľ však bude zodpovedať za  klenoty, peniaze a iné cennosti len do výšky 331,94 eura. Ak však bola škoda na týchto veciach spôsobená tými, ktorí v prevádzke pracujú, uhradzuje sa bez obmedzenia. Podľa  §436 Občianskeho zákonníka si právo na náhradu škody musíte uplatniť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook