Zdravotná dokumentácia v rukách príbuznej | Medicínske právo
              

Otázka


Zdravotná dokumentácia v rukách príbuznej

Zoltán Nagy
 | 12.1.2014

Otázka:

Dobrý deň, môj otec je ťažko mobilne postihnutý , chodí 3 krát do týždňa na kontroly k špecialistovi v sprievode mojej matky, ktorá má aj jeho zdravotnú dokumentáciu stále pri sebe, teda aj doma. Porušuje tak otcov všeobecný lekár nejako zákon, keď jej vydal otcovu kartu? Podotýkam, že špecialisti otcovu celú zdravotnú kartu vždy vyžadujú. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Vaštíková Z.Odpoveď:

Dobrý deň.
 
ďakujeme za Vašu otázku.
 
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, o službách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje zdravotnú dokumentáciu ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe (§ 2 ods. 6 zákona). Jedná sa teda o súbor jedinečných, citlivých a dôverných osobných údajov pacienta, ktoré musia byť chránené. Uschovávanie zdravotnej dokumentácie vedenej všeobecným lekárom je obzvlásť dôležité, nakoľko by mala obsahovať všetky údaje týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, teda ako jediná mapuje zdravotný stav  pacienta od narodenia až po smrť.
 
Všeobecný lekár je v zmysle spomenutého zákona povinný viesť a uschovávať "celkovú" zdravotnú dokumentáciu o každom pacientovi. Sú situácie, ako je aj tá Vaša, v ktorých je nevyhnutné, aby všeobecný lekár poskytol určité údaje zo zdravotnej dokumentácie inému lekárovi. Podľa § 24 ods. 2 zákona je všeobecný lekár povinný bezodkladne poskytnúť údaje zo zdravotnej dokumentácie vo forme výpisu inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi (napr. špecialistovi) v rozsahu, v akom si ich vyžiada. Pri odosielaní osoby na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytuje výpis zo zdravotnej dokumentácie z vlastného podnetu.
 
I keď je Vami popísaná prax častá, som toho názoru, že  všeobecný lekár je povinný poskytnúť potrebné údaje inému lekárovi len predpísanou formou. Originál zdravotnej dokumentácie by nemal vydávať, a to dokonca ani pacientovi, ktorého sa dokumentácia týka. Dôvodom tohto prísneho režimu je, ako sme načrtli v úvode odpovede, dôležitosť a citlivosť údajov obsiahnutých v zdravotnej dokumentácii, ktorá súvisí predovšetkým s ochranou súkromia pacienta a ochranou dokumentácie pred prípadnou stratou.

Na druhej strane, ak je to nevyhnutné, pacient, ktorého sa dokumentácia týka, má vždy právo do nej nahliadať a vyhotovovať si odpisy prípadne kópie.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook