Právo na kontrolné vyšetrenie | Medicínske právo
              

Otázka


Právo na kontrolné vyšetrenie

Tomáš Pázmány
 | 2.1.2014 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, má prosím pacient podľa zákona právo žiadať kontrolné vyšetrenie v priebehu liečby chemoterapiou aj v čase, keď ho ošetrujúci lekár nepovažuje ešte za potrebné?Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Všeobecným právnym predpisom upravujúcim vzťahy medzi pacientom a ošetrujúcim lekárom je zákon č. 576/2004 Z.z. zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Zákon vo svojich ustanoveniach „nehovorí“ nič o tom, kedy a za akých okolností má pacient právo žiadať vyšetrenie od svojho ošetrujúceho lekára. Stanovenie diagnózy a následné určenie liečebného režimu aj s prípadnými kontrolnými vyšetreniami je v kompetencii ošetrujúceho lekára. Ten je ale zo zákona povinný poskytnúť Vám zdravotnú starostlivosť správne (§ 4 ods. 3 zákona), to znamená najmä vykonať všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby a zabezpečiť včasnú a účinnú liečbu, ktorej cieľom bude Vaše uzdravenie alebo zlepšenie zdravotného stavu. Zároveň nesmie poskytnúť zdravotnú starostlivosť (okrem zákonom stanovených prípadov) bez informovaného súhlasu pacienta (§ 6 zákona).

Ak sa domnievate, že Váš ošetrujúci lekár nepostupoval správne, máte právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu (§ 17 zákona). Ten však nakoniec môže rozhodnúť aj tak, že ošetrujúci lekár postupoval správne a kontrolné vyšetrenie nie je potrebné. Preto sa domnievame, že jedným z možných riešení Vašej situácie je požiadať ošetrujúceho lekára o vykonanie Vami požadovaného kontrolného vyšetrenia s tým, že by ste lekára informovali, prečo považujete vyšetrenie za potrebné. V prípade, že ho lekár za potrebné nepovažuje, požiadajte ho, aby Vám uviedol dôvody, prečo sa tak rozhodol. Ako pacient máte totiž v zmysle právnych predpisov ako aj Charty práv pacienta v SR právo na informácie o svojom zdravotnom stave, vrátane povahy ochorenia a potrebných zdravotných výkonoch. Máte tiež právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti s ohľadom na Váš zdravotný stav, pričom lekár má zachovať etický a dôstojný prístup. Ošetrujúcemu lekárovi však nevyplýva žiadna povinnosť poskytnúť ošetrenie podľa želania pacienta, ak to nepotrebuje za potrebné. Koniec koncov práve lekár je v postavení odborne fundovanej osoby, ktorý by mal pri výkone povolania sledovať základné etické princípy svojho stavu (princíp neškodenia, beneficiencie, autonómie a spravodlivosti). Preto by malo byť, zjednodušene povedané, jeho zhodnotenie situácie čo najviac v prospech pacienta. Aj keby to znamenalo, že Vám kontrolné vyšetrenie nebude ešte vykonané.

Z tohto dôvodu máme zato, že by ste sa mali na svojho ošetrujúceho lekára obrátiť s prosbou o prehodnotenie jeho rozhodnutia prípadne požiadať poskytovateľa písomnou žiadosťou o nápravu.  Ako krajnú možnosť vnímame vždy dostupnú možnosť zmeniť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --