Náhrada škody a premlčanie | Medicínske právo
              

Otázka


Náhrada škody a premlčanie

Tomáš Pázmány
 | 23.12.2013

Otázka:

Dobrý deň.  Pred piatimi rokmi som si zlomila ruku v ľavom ramene. V nemocnici mi do ruky vložili drôty cez lakeť. Ruka sa nezrástla, a tak som sa rozhodla navštíviť lekára. Tam ma operovali a skrátili mi kosť. Zobrali mi štep z bedrovej lopaty a porušili nerv. Som presvedčená, že lekár postupoval neodborne, dokonca že bol opitý. Ruka je nefunkčná a ja som úplne vyradená. Nikto mi nevie pomôcť ani ortopéd. Preskúmanie môjho prípadu UDZS skončilo tým, že konštatovali, že lekár nepochybil. Chcela by som odškodné, ale neviem ako si ho od nemocnice žiadať. Prosím Vás čo mám robiť? Ruku mám úplne nefunkčnú.Odpoveď:

Dobrý deň. Ďakujeme za otázku.

V prvom rade, je z Vami uvedených okolností možné dovodiť, že Váš nárok na náhradu škody na zdraví môže byť premlčaný. V zmysle § 106 Občianskeho zákonníka sa totiž právo na náhradu škody na zdraví premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
Premlčanie, konkrétne, znamená, že ak by ste aj iniciovali súdne konanie žalobou, súd by Vám po tom, čo by žalovaný (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) vzniesol námietku premlčania, nemohol „odškodné“ priznať. Vaše právo na náhradu škody má po uplynutí premlčacej doby totiž „slabšiu“ povahu, ide o tzv. naturálnu obligáciu. To znamená, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by Vás síce mohol odškodniť, no súdne si svoj nárok už nemôžete vymáhať.
Nakoľko nemáme všetky potrebné podklady a informácie o Vašom prípade a celá situácia ohľadom premlčania je odborne komplikovaná na jej vyriešenie bez znalostí bližších detailov, odporúčame Vám ešte pred uskutočnením akýchkoľvek ďalších krokov voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti konzultovať situáciu s právnikom (advokátom) prípadne kontaktovať Centrum právnej pomoci. Právnik by mal po predložení čo možno najväčšieho množstva podkladov z Vašej strany (údajov zo zdravotnej dokumentácie, svedkov) zhodnotiť situáciu a nasmerovať Vás ďalším smerom.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook