Preplácanie operácie | Medicínske právo
              

Otázka


Preplácanie operácie

Michal Horváth
 | 16.12.2013 | komentárov: 5

Otázka:

Manžel sa chystá na operáciu kolena do nemocnice. Daný zákrok bude aj niečo stáť. Máme nárok na preplatenie zákroku? Ak áno, akou formou? Ďakujem pekne za odpoveď.Odpoveď:

Podľa Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (zákon č. 577/2004 Z.z.) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca  ustanovenej  v tomto zákone. Ak má teda poskytovateľ zmluvu so zdravotnou poisťovňou a pri predmetnej zdravotnej starostlivosti je právnymi predpismi stanovená nulová spoluúčasť, poskytovateľ nesmie od poistenca za poskytnutú zdravotnú starostlivosť žiadať žiadnu úhradu.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ale často odplatne tj. za úhradu ponúkajú  doplnkové služby, ktorých poskytovanie je regulované len minimálne. Bohužiaľ nie zriedka sa stáva, že využitím takýchto služieb (a samozrejme aj ich zaplatením zo strany pacienta) podmieňujú poskytnutie zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je v každom prípade povinný cenník služieb, ktoré ponúka za úhradu, zverejniť tak, aby sa s ním pacient mohol vopred oboznámiť a podľa neho sa rozhodnúť.

Z dostupných informácií vyplýva, že nemocnica, ktorú ste si zvolili, je v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami, pričom zmluvami má pokryté všetky oddelenia. Predpokladám, že operácia, ktorú máte podstúpiť, je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. V takomto prípade môže od Vás nemocnica požadovať úhradu len za ďalšie „nadštandardné“ služby, prípadne za použitie nadštandardného zdravotníckeho materiálu, ktorý nie je hradený zo zdravotného poistenia. S takýmto „nadštandardom“ musíte samozrejme vopred súhlasiť.

Preplatenie takto vzniknutých výdavkov zdravotnou poisťovňou nie je podľa platnej právnej úpravy prípustné. Ak sa chcete uvedeným výdavkom vyhnúť, skúste odmietnuť ponuku služieb nad rámec toho, čo pokrýva verejné zdravotné poistenie. V prípade, že to nie je možné, obráťte  sa na takého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje predmetnú zdravotnú starostlivosť (operáciu kolena) aj poistencom, ktorí si nemôžu dovoliť uhradiť „nadštandard“ alebo ho jednoducho nechcú.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


ufapoqkaadb

(27.8.2017)
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/

uqaweerequ

(27.8.2017)
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/

axazxotuq

(27.8.2017)
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/

wqidipe

(27.8.2017)
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/

ulasudo

(27.8.2017)
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/