Súhlas s cisárskym rezom | Medicínske právo
              

Otázka


Súhlas s cisárskym rezom

Jakub Lupač
 | 22.11.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Môžem odmietnuť lekárom navrhovaný cisársky rez?Odpoveď:

Dobrý deň. V zásade každý zásah do tela osoby môže byť vykonaný len na základe jej súhlasu. Túto problematiku u nás upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne ustanovenia § 6, ktorý upravuje poučenie a informovaný súhlas.

Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (teda vo Vašom prípade s cisárskym rezom), ktorému predchádzalo poučenie. Pokiaľ pacient tento súhlas neudelí, lekár nemôže vykonať tento zdravotný výkon.

Výnimkou z tohto pravidla je poskytnutie neodkladnej starostlivosti, pod ktorú zaradzuje zákon aj zdravotnú starostlivosť pri pôrode. Pri tejto neodkladnej starostlivosti sa informovaný súhlas nevyžaduje, splnená musí byť však ďalšia podmienka a to, že ho nemožno včas získať, ale ho možno predpokladať.

Zákon zároveň stanovuje, že v prípade určitých úkonov sa vyžaduje písomná forma, lekárovi tento súhlas musíte dať, tak povediac,  „na papieri“. Medzi tieto prípady zaraďujeme aj invazívne zákroky v celkovej alebo lokálnej anestéze, medzi ktoré cisársky rez patrí.

Mal by teda prebehnúť nasledujúci formálny postup:
1.    Lekár je Vás z vlastnej iniciatívy, teda bez toho, aby ste ho o to požiadali, povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, možnostiach voľby navrhovaných postupov (teda či existuje iná alternatíva ako cisársky rez) a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
2.    Následne po poučení by Vás mal vyzvať, aby ste udelili informovaný súhlas, pričom v tomto štádiu je Vašim právom udeliť súhlas len na taký výkon, o ktorý máte záujem, teda dohodnúť sa s lekárom na určitom druhu liečby. Tým, že odmietnete udeliť súhlas na vykonanie cisárskeho rezu (tento musí byť v písomnej forme), vlastne odmietnete samotný cisársky rez. Lekár od Vás môže požadovať potvrdenie zápisu v zdravotnej dokumentácii Vaším podpisom, že odmietate podstúpiť cisársky rez, aj napriek s tým spojenými rizikami, a bola ste o tom riadne informovaná podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.
 
V prípade, ak ste informovaný súhlas už udelili, máte právo ho kedykoľvek slobodne odvolať. Toto odvolanie v prípade písomných informovaných úkonov bude nutné urobiť taktiež písomne. Podmievame sa ale, že lekár sa v prípade vážnych komplikácii počas pôrodu rozhodne pre poskytnutie starostlivosti lege artis a vykonanie cisárskeho rezu z dôvodu, že bude ohrozený Váš život alebo život  Vášho dieťatka a dôjde teda k poskytnutiu spomínanej neodkladnej starostlivosti.


   


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --