Poplatok za objednanie | Medicínske právo
              

Otázka


Poplatok za objednanie

Martina Soroková
 | 22.11.2013

Otázka:

Dobrý deň. Za preobjednanie, keďže som pôvodný termín zmeškala,  požaduje odo mňa očná lekárka poplatok 3 eurá. Je to v poriadku?Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku.

Čo sa týka  poplatkov u lekára, tie upravuje zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.  Podľa §44 ods.1 tohto zákona poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca. Za služby, ktoré nesúvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti môže lekár vyberať poplatky, ktorých výška musí byť zverejnená napr. v čakárni v ambulancii – teda musia byť prístupné pre pacientov na oboznámenie.

Zároveň, podľa §44 ods.2 môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda lekár, žiadať úhradu za poskytnutie prednostnej ambulantnej starostlivosti, a to len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré nesmú presiahnuť jednu štvrtinu ordinačných hodín. Tento poplatok podlieha schváleniu samosprávneho kraja.

Vo Vašom prípade ale vyvstáva otázka, či sa jedná úhradu za poskytnutie prednostnej zdravotnej starostlivosti alebo administratívny poplatok za objednanie na konkrétny čas. V prípade, že ide o poskytnutie prednostnej starostlivosti, poplatok by nemal byť vyšší než je výška schválená samosprávnym krajom. Pokiaľ by šlo o poplatok za objednanie na konkrétny čas, ten by mal byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s jeho výškou by ste mali byť vopred oboznámený/á. 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook