Pitva | Medicínske právo
              

Otázka


Pitva

 | 16.2.2010 | komentárov: 0

Otázka:

Môže rodina pri úmrtí príbuzného žiadať vykonanie pitvy aj keď to nie je z lekárskeho hľadiska nevyhnutné?Odpoveď:

Pitvu nariadi úrad v rámci výkonu dohľadu na mieste na základe prehliadky mŕtveho tela, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo z iných dôvodov ustanovených zákonom. Úrad môže nariadiť pitvu aj na žiadosť osoby, ktorá je blízkou osobou zomrelému. (Podľa 581/2004 Z.z.) Blízkou osobou sa podľa Občianskeho zákonníka rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --