Prístup manžela k údajom o zdravotnom stave | Medicínske právo
              

Otázka


Prístup manžela k údajom o zdravotnom stave

Miroslava Duchová
 | 13.11.2013

Otázka:

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či môžem po výsledky krvných testov poslať manžela, resp. ako by sa dalo spraviť, aby mohol tieto veci vybavovať za mňa, keďže som momentálne odcestovaná.Odpoveď:

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,, zákon o zdravotnej starostlivosti ‘‘) stanovuje podmienky sprístupňovania zdravotnej dokumentácie.
Podľa § 25 ods.1 písm.c) predmetného zákona sa údaje zo zdravotnej dokumentácie sprístupňujú osobe ( môže ísť o akúkoľvek plnoletú osobu ), ktorú samotný pacient, ktorého sa dokumentácia týka, splnomocní na základe písomného plnomocenstva. Je dôležité dodať, že zákon vyžaduje plnomocenstvo úradne osvedčené. Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti ste teda oprávnená splnomocniť manžela na sprístupnenie Vašich údajov z dokumentácie, pričom je potrebné v písomnom splnomocnení uviesť rozsah sprístupnenia, t.j. aké časti zo zdravotnej dokumentácie môže manžel vidieť.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook