Zmena pediatra - az po 6 mesiacoch? | Medicínske právo
              

Otázka


Zmena pediatra - az po 6 mesiacoch?

Zoltán Nagy
 | 8.11.2013 | komentárov: 2

Otázka:

Dobrý deň, dcérka má momentálne 3 mesiace a nakoľko nie som spokojná s našou pediatričkou, rozhodla som sa ju zmeniť. Nová jej už poslala žiadosť o odovzdanie karty, avšak stará pediatrička tvrdí, že počas prvých 6 mesiacov pediatra meniť nemôžem a musím ostať u nej. Ako je to teda vlastne a ako správne postupovať v zmene?Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku. Právny vzťah medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej ako "lekár") je upravený zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "ZZS").

V zmysle § 12 ods. 1 ZZS právny vzťah medzi lekárom a pacientom vzniká na základe Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (dalej aj ako "dohoda"). Ak sa jedná o uzavretie dohody so všeobecným lekárom, v súlade s ustanovením § 12 ods. 7 ZZS musí byť dohoda uzavretá v písomnej forme, pričom doba,  na ktorú sa  dohoda so všeobecným lekárom uzatvára, je šesť mesiacov. Pravdepodobne z tohto ustanovenia vychádza názor Vašej lekárky.

Avšak zákon na žiadnom mieste nehovorí o tom, že by mal pacient povinnosť počas tejto lehoty ostať vo vzťahu s lekárom a nemohol počas trvania lehoty od dohody odstúpiť. Je potrebné si uvedomiť, že § 11 ods. 6 ZZS pacientovi zakladá právo na slobodnú a vo všeobecnosti, neobmedzenú voľbu pri výbere svojho lekára. Uvedené sa samozrejme vzťahuje aj na slobodu pacientovej voľby všeobecného lekára.

Podľa nášho názoru lehota 6 mesiacov, ktorou argumentuje lekárka, teda znamená len toľko, že písomná dohoda medzi pacientom a jeho všeobecným lekárom sa nesmie uzavrieť na čas kratší ako spomenutých 6 mesiacov, ale v nijakom prípade sa neviaže na obmedzenie práva pacienta, kedykoľvek od tejto dohody odstúpiť.

Preto sme toho názoru, že ak sa rozhodnete zmeniť všeobecného lekára ešte pred uplynutím zákonnej lehoty 6 mesiacov, Vaša lekárka nie je zo zákona oprávnená Vám v tomto rozhodnutí brániť.

Ustanovenie § 12 ods. 9 upravuje postup pri odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Odstúpenie musíte doručiť Vašej súčasnej lekárke v písomnej forme, pričom v ňom môžete zdôrazniť aj vyššie uvedenú skutočnosť - teda že ZZS neobsahuje ustanovenie, ktoré by pacientovi neumožňovalo odstúpenie od dohody v ľubovoľnom momente. Podotýkam, že pacient nie je povinný svoje rozhodnutie odstúpiť od dohody akokoľvek zdôvodňovať.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa dohoda lekárovi doručila. To znamená, že ak napríklad lekárke doručíte dohodu počas novembra, dohoda zaniká ku dňu 01.12.2013.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Zoltán Nagy

(13.12.2013)
Dobrý deň pani doktorka,
dovoľte, aby sme Vás upozornili na uverejnenie odpovede na Vašu otázku, položenú v nižšie uvedenom komentári. V súlade s pravidlami pacientskej poradne portálu www.pravo-medicina.sk (nájdete na http://www.pravo-medicina.sk/o-projekte ) sme Vašu otázku zaradili do poradne určenej pre poskytovateľov, ktorú osobitne vedieme na stránkach www.medius.sk.

Znenie odpovede preto nájdete pod týmto odkazom: http://www.medius.sk/?action=poradna_kategorie.
Prístup k odpovedi je pre poskytovateľa spoplatnený jednorázovým poplatkom 2,90 €.

Veríme, že Vám bude odpoveď užitočná a prajeme všetko dobré.

Patrícia Eftimová

(1.12.2013)
Dobrý deň,
som všeobecný lekár a doteraz som mala za to, že Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ( u všeobecných lekárov) sa uzatvára v zmysle zákona na minimálne 6 mesiacov. Podľa vašeho vyjadrenia "Podľa nášho názoru lehota 6 mesiacov, ktorou argumentuje lekárka, teda znamená len toľko, že písomná dohoda medzi pacientom a jeho všeobecným lekárom sa nesmie uzavrieť na čas kratší ako spomenutých 6 mesiacov, ale v nijakom prípade sa neviaže na obmedzenie práva pacienta, kedykoľvek od tejto dohody odstúpiť".
prosím o podrobnejší výklad vo vzťahu k praxi: ak pacient doručí písomné odstúpenie od takejto Dohody v lehote kratšej ako 6 mesiacov, tak Dohoda zaniká? Ak áno, aký zmysel má ustanovenie o minimálnej dĺžke trvania Dohody, aké sú povinnosti/práva pacienta a poskytovateľa v tomto (prechodnom)období?
Ďakujem za odpoveď