Smrť pacienta a žaloba | Medicínske právo
              

Otázka


Smrť pacienta a žaloba

Tomáš Pázmány
 | 29.10.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň. Po operácii žlčníkového kameňa dostal manžel silný zápal pankreasu. Lekári v nemocnici tvrdili, že je to bežný pooperačný stav. Nezdalo sa nám to, tak sme ho nakoniec previezli do inej nemocnice. Tam zistili, že mu pri operácii pretrhli dvanástnik. Manžel napriek príkladnej starostlivosti lekárov v inom zariadení zomrel. Túto stratu mi už nikto nenahradí, ale ...máme spolu synčeka, ja som momentálne na materskej...môžeme žalovať nemocnicu/lekára? Doteraz neviem, kto manžela operoval, najprv tvrdili, že lekárka, potom, že primár!Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Pokúsime sa stručne vymedziť možný postup vo Vašej situácii. Ten sa skladá z viacerých možností.

1) Pokiaľ sa domnievate, že zdravotná starostlivosť Vášmu manželovi nebola poskytnutá správne, máte možnosť v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) so žiadosťou o vykonanie dohľadu. Úrad Vašu žiadosť prešetrí a výsledkom jeho šetrenia bude protokol, v ktorom Úrad, okrem iného, určí, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo nie. V prípade, že by Vám Úrad nedal za pravdu, a teda vyriekol, že zdravotná starostlivosť bola, napriek smrti Vášho manžela, poskytnutá správne, stále máte možnosť podať na Úrad novú žiadosť. Avšak, v takom prípade by bolo vhodné doplniť ju o nové skutočnosti, resp. dôkazy, prečo považujete pôvodné šetrenie a výsledok Úradu za nesprávne.

2) Ďalšou možnosťou pre Vás je prostredníctvom Občianskeho súdneho konania uplatnenie si náhrady škody, ktorá Vám smrťou Vášho manžela vznikla. V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka máte nárok na náhradu škody na zdraví a, zároveň, ak Vám vznikla, aj nemajetkovej ujmy. Pokiaľ ide o náhradu škody na zdraví, tu máte nárok na uplatnenie si viacerých náhrad, príkladmo spomenieme napr. úhradu účelných nákladov liečenia, úhradu nákladov na pohreb či pozostalostnú úrazovú rentu. V prípade nemajetkovej ujmy, ktorá Vám vznikla napr. citovým otrasom nad stratou manžela, si môžete uplatňovať tzv. primerané finančné zadosťučinenie. Podotýkame, že všetky tieto nároky v súdnom konaní si uplatňujete voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, teda nie voči konkrétnemu lekárovi (či už je to lekárka alebo primár).

3) Ďalšou možnosťou pre Vás je podanie trestného oznámenia, ak sa domnievate, že ku smrti Vášho manžela mohlo dôjsť spáchaním trestného činu v zmysle Trestného zákona. Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, a to policajtovi alebo prokurátorovi. Tu si dovoľujeme poukázať na význam protokolu zo šetrenia Úradu, ktorý môže, či už v občianskom alebo trestnom konaní, pôsobiť ako jeden z dôkazných prostriedkov, hoci súd ním nie je viazaný, dokonca z neho vôbec nemusí vychádzať. Zároveň dodávame, že dôkazné bremeno (povinnosť dokázať tvrdené skutočnosti) v občianskom súdnom konaní nesie žalobca, teda vy. Preto si Vám dovoľujeme odporučiť podrobnejšiu konzultáciu s advokátom, resp. v prípade nepriaznivej finančnej situácie obrátenie sa na Centrum právnej pomoci pre poskytnutie bezplatnej právnej pomoci či predbežnej konzultácie v zmysle zákona č. 327/2005 Z.z..


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --