Reklamácia plomby | Medicínske právo
              

Otázka


Reklamácia plomby

Jana Bajužík Böszörményi
 | 15.10.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý som nespokojná so zubárkou. Pravidelne mi od nej vypadáva plomba, stále si pýta doplatok. Aký režim platí na „reklamovanie“ starostlivosti u zubára?Odpoveď:

Dobrý deň,  otázka reklamácií v stomatológii je častou a komplikovanou témou.

Je nevyhnutné rozlišovať medzi vadou použitého materiálu (napr. výplň plomby) prípadne protetickej pomôcky, na ktorú by sa mala vzťahovať záručná doba, a nesprávnym „prevedením“ zdravotného výkonu stomatológom. Zároveň nemožno podceniť ani vplyv rôznych biologických faktorov, stavu chrupu pacienta na vznik problémov s plombami.  

Preto by sme Vám odporúčali, reklamovať použitý materiál písomne u stomatológa v záručnej dobe 24 mesiacov od ošetrenia chrupu. Zároveň, ak sa domnievate, že problém spočíva v samotnom výkone, obráťte sa na Vášho zubára s písomnou žiadosťou o nápravu podľa § 17 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ je povinný písomne Vás informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote. Ak poskytovateľ (zubár) žiadosti nevyhovie alebo Vás neinformuje o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, máte právo  požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad pre dohľad") o vykonanie dohľadu. 

Pri „ reklamácii“  predložte aj doklad potvrdzujúci uhradenie platby za výkon a materiál.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --