Podanie anti-D globulinu | Medicínske právo
              

Otázka


Podanie anti-D globulinu

Jana Bajužík Böszörményi
 | 3.10.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň. Mám krvnú skupinu Rh- a manžel Rh+. V 9. týždni gravidity som potratila. Nikto sa ma nespýtal, akú mám krvnú skupinu a ja som bola v takom zlom psychickom stave, že ma ani nenapadlo im to povedať. Po zákroku ma prepustili domov bez toho, aby mi podali anti-D globulín. Až môj gynekológ sa ma po týždni spýtal, či mi dali alebo nie. Čo s tým mám robiť?Odpoveď:Dobrý deň,

je nám ľúto, že ste sa ocitli v takejto situácii. Určite to musí byť psychicky veľmi náročné.
 
Detailnejšie zodpovedanie Vašej otázky by si vyžadovalo presnejšie informácie. Z toho, čo ste uviedli, sa zdá, že máte pochybnosť o tom, či zdravotnícki pracovníci postupovali správne, čo  si v každom prípade vyžaduje konzultáciu s expertom pre oblasť gynekológie (aj v prípade, že Vaša otázka smeruje na možné zdravotné následky).
 
V rámci právnej poradne  Vás môžeme informovať o právnych krokoch, ktoré máte v dispozícii, ak Vám vznikli pochybnosti o správnom postupe zdravotníkov. Predtým než ich zahájite,  radili by sme Vám konzultovať Váš prípad s odborníkom v oblasti gynekológie, ktorý by Vám Vaše pochybnosti mohol vyvrátiť resp. potvrdiť.
 
Ďalej požiadajte o vyjadrenie poskytovateľa, u ktorého malo  dôjsť k pochybeniu (osobne aj písomne formou žiadosti o nápravu adresovanú poskytovateľovi - vedeniu nemocnice, ambulacie...). Ak poskytovateľ (nemocnica resp. ambulancia) žiadosti nevyhovie alebo Vás neinformuje o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania, máte podľa ustanovenia § 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo žiadať o prešetrenie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

V písomnej žiadosti o prešetrenie, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, uveďte poskytovateľa, voči ktorému podnet smerujete (názov zariadenia, adresa, identifikačné číslo), okolnosti prípadu usporiadané chronologicky a čo najpresnejšie, Vaše meno, priezvisko, adresu a kontaktné údaje. Svoju žiadosť nezabudnite podpísať. Výsledkom prešetrenia Úradu bude protokol, v ktorom Úrad konštatuje, či bola/ nebola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. Po  skončení dohľadu Vám bude  zaslané oznámenie o výsledku šetrenia.  V prípade, ak by Úrad konštatoval, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, môže podľa ustanovenia §50 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z.z.  o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložiť poskytovateľovi pokutu ako aj  zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti právnická osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi.  
 
Okrem vyššie uvedeného si môžete (najmä v prípade, ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou skonštatuje, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne) uplatniť nároky na náhradu škody na zdraví prípadne náhradu nemajetkovej ujmy podľa Občianskeho zákonníka  v občianskoprávnom konaní na súde. S vypracovaním návrhu Vám odporúčame obrátiť sa na právnika.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --