Oznámenie neprítomnosti v práci | Medicínske právo
              

Otázka


Oznámenie neprítomnosti v práci

Lucia Onderková
 | 21.9.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň.  Chcem sa spýtať, som zamestnaná, normálne v TPP.  Musím, keď potrebujem ísť k doktorovi uvádzať v práci aj o aký typ vyšetrenia ide (odber, kontrola, ultrazvuk  a podobne)?Odpoveď:

Vo Vašom prípade Vás odkazujeme na Zákonník práce. Návšteva lekára predstavuje osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca, ktorá zahŕňa dočasné neplnenie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru. V zmysle ustanovenia § 141 ods.2 Zákonníka práce je Váš zamestnávateľ povinný Vám poskytnúť pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení v prípade, ak nebolo možné absolvovať vyšetrenie mimo pracovného času. Na druhej strane ste v zmysle ustanovenia § 144 ods. 1  v pozícii zamestnanca  povinná  v prípade, ak je Vám táto prekážka vopred známa  včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. V opačnom prípade, ak Vám táto prekážka nebola známa ste povinná upovedomiť svojho zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej trvaní bez zbytočného odkladu. V zmysle ustanovenia § 144 ods. 2 je nevyhnutné, aby ste svoju neúčasť v práci preukázali. Príslušné zariadenie je povinné Vám potvrdiť doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Z uvedeného vyplýva, že na účely potvrdenia a ospravedlnenia Vašej neprítomnosti v práci je potrebné preukázať prekážku v práci potvrdením o návšteve lekára. Nie ste však povinná oboznámiť Vášho zamestnávateľa, čo je resp bolo predmetom vyšetrenia prípadne akými zdravotnými problémami trpíte.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --