Náhrada škody na zdraví | Medicínske právo
              

Otázka


Náhrada škody na zdraví

Zoltán Nagy
 | 19.9.2013

Otázka:

Pred desiatimi rokmi môj syn s DMO ale chodiaci a väčšinu okolo seba sám iba som mu pomohla so zapínaním gombíkov ap. a s holením. Zlomila sa mu krčná platnička a chodil po lekároch, ktorí ho veľmi zanedbali. Už mu tŕpli najprv končeky prstov postupne ruka a potom do pol pása. Napchávali ho tabletkami na uvoľnenie svalstva a to isté s ním robili, keď som ho dala v Leviciach do nemocnice. Vďaka nim je už 10 rokov na vozíčku, stiahnuté šľachy má na pravej ruke aj na ľavej pri prstoch smerom dnu. Písala som aj na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde nám odpísali, že lekári postupovali správne. Ja sa pýtam, keďže postupovali správne, prečo keď som mu vybavila Kramáre, tak tam ho hneď operovali, ale bohužiaľ nám povedali, že nakoľko mal stlačenú miechu chodiť už nebude. Prosím Vás, akú cenu ma slovenský pacient? Chcem sa spýtať, dá sa ešte niekde dopátrať, že lekári nepostupovali správne a vlastne mu poškodili zdravie?Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.
    
Z ľudskej stránky rozumiem, v akej komplikovanej a mimoriadne náročnej situácii sa nachádzate. V nasledujúci riadkoch sa Vám pokúsim stručne priblížiť možné právne východiská Vami opísaného stavu.

Ad1)
    Ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) konštatoval na základe vykonaných šetrení, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, neznamená to, že by ste na Úrad nemohli podať opakovaný podnet na prešetrenie. Nový podnet je potrebné podať na adresu centrály Úradu (adresa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25).  Opakovaný podnet odporúčame podať najmä, ak od posledného prešetrenia poznáte nové skutočnosti, ktoré by mohli mať pre nové opätovné prešetrenie význam. Je dôležité ich podrobne a chronologicky uviesť v písomnom podnete a tento podnet podpísať.  

Ad2)
Bez ohľadu na výsledok vykonaného dohľadu Úradom, ak sa domnievate, že Vám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť nesprávne, právny poriadok Vám umožňuje obrátiť sa na súd. Teda aj v situácii, v ktorej Úrad konštatoval správne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Poškodený pacient môže svoje práva uplatňovať na súde prostredníctvom dvoch základných konaní:
    a) v občianskom súdnom konaní sa môžete domáhať náhrady škody na zdraví  spôsobenej nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a ďalších práv garantovaných Občianskym zákonníkom. Žaloba smeruje vždy proti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (konkrétne zdravotnícke zariadenie, v ktorom Vám bola poskytnutá predmetná zdravotná starostlivosť), nie proti konkrétnemu zdravotníckemu pracovníkovi.
Dôkazné bremeno nesie poškodený, preto ste pred súdom povinný preukázať predpoklady vzniku zodpovednosti poskytovateľa za škodu, a teda protiprávny úkon (porušenie povinnosti zdravotníckeho personálu), škodu ktorá Vám týmto protiprávnym konaním vznikla a príčinnú súvislosť (súvis) medzi nimi. Pre bližšiu špecifikáciu postupu odporúčame obrátiť sa v tejto veci na právnika, prípadne na príslušné Centrum právnej pomoci.
    b) v trestnoprávnej rovine môžete zvážiť podanie trestného oznámenia Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom, t.j. policajtovi alebo prokurátorovi.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook