Zdravotná dokumentácia | Medicínske právo
              

Otázka


Zdravotná dokumentácia

Ľudmila Moľová
 | 18.9.2013

Otázka:

Dobrý deň, prosím o analýzu ako má postupovať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  (všeobecný lekár) so zdravotnou dokumentáciou, ktorú si nevyžiadal nový poskytovateľ, s ktorým pacient uzavrel novú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.Odpoveď:

Dobrý deň. Odpoveď na Vašu otázku možno nájsť v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti”). V súlade s § 23 ods. 1 je pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Zároveň platí, že v zmysle §22 uvedeného zákona je zakotvená povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti uchovávať zdravotnú dokumentáciu vedenú všeobecným lekárom 20 rokov po smrti osoby a ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe. Zákon  o zdravotnej starostlivosti neustanovuje žiaden presný postup pri uchovávaní zdravotnej dokumentácie. Stanovuje však podmienky, ktoré je poskytovateľ pri jej uchovávaní povinný dodržať, a to: ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu a rovnako je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci.
To značí, že povinnosťou pôvodného poskytovateľa, nakoľko si nový poskytovateľ dokumentáciu ešte nevyžiadal, je ju uchovávať, ukladať a ochraňovať podľa vyššie uvedených kritérií.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook