Právo pacienta rozhodovať o svojich orgánoch | Medicínske právo
              

Otázka


Právo pacienta rozhodovať o svojich orgánoch

Jana Bajužík Böszörményi
 | 17.9.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Gynekológ povedal manželke, že po pôrode sa placenta zničí, že žiadny biologický materiál nemožno vyniesť z nemocnice (ako pacient). Je to zákonom stanovené? Keď áno, kde to nájdem? My si totiž chceme placentu zobrať so sebou.Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku. Problém, ktorý ste načrtli, je z právneho hľadiska veľmi zaujímavý, pretože sa týka určenia právnej povahy oddelených častí tela, ktorá je sporná. Keďže ide o ľudské telo, predovšetkým z dôvodov etických v odbornej obci nepanuje jednotný názor nato, či oddelené časti tela možno alebo nemožno považovať za vec. Napríklad v rímskom práve patrilo ľudské telo medzi tzv. res extra commercium, a teda veci vylúčené z obchodných vzťahov.

Keď sa pozrieme na našu právnu úpravu, nakladanie s odňatými časťami tela upravuje  zákon č. 131/2010 Z.z. zákon o pohrebníctve, ako aj vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. Manželkin gynekológ sa teda nemýli v tom, že placentu ako odňatú časť tela by malo zdravotnícke zariadenie  likvidovať, a to v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi. Tie stanovujú, že potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, časti tela alebo orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ak sa nepochovajú alebo ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, sa musia spopolniť v spaľovni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu (§3 ods. 5 zákona o pohrebníctve). Taktiež platí, že pri nakladaní s odpadom sa s odpadom, ktorý tvoria odňaté časti orgánov a tela pacienta, sa nakladá ako s nebezpečným odpadom (§ 9 ods. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva).

Na druhej strane, i keď predmetné ustanovenia stanovujú pre zdravotnícke zariadenie režim ako nakladať s odňatými časťami tela, slovenský právny poriadok nevylučuje, ale zároveň ani nestanovuje konkrétne  podmienky, za akých možno odňatú časť tela vyňať z režimu likvidácie zdravotníckym zariadením a vydať ju osobe, od ktorej tela bola táto časť oddelená, rovnako ako nerieši otázku, či možno alebo nemožno považovať odňaté časti tela za vec a kto je ich vlastníkom.

Preto by som Vám odporučila predísť likvidácii s odkazom na účel, na aký chcete placentu použiť (do úvahy prichádza najskôr liečebný resp. preventívny dôvod). Bolo by však vhodné, kontaktovať odborné pracovisko, ktoré tieto dôvody doloží.
 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --