Starostlivosť pri krvácaní do mozgu | Medicínske právo
              

Otázka


Starostlivosť pri krvácaní do mozgu

Daniela Diheneščíková
 | 26.9.2013 | komentárov: 2

Otázka:

Dobrý deň. Dedko ostal po 3.mozgovej príhode - krvácanie do mozgu na JIS na neurologickom oddelení. Stav je taký vážny, že ho nechceli ani prevážať na vyšetrenia, lebo vraj s ním nesmú hýbať. Po 5 dnoch a nezmenenom stave ho ale presunuli na oddelenie s tým, že potrebujú uvoľniť miesto pre mladších. Majú na to právo? ĎakujemOdpoveď:

Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (576/2004 Z.z.) v časti práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 11) uvádza, že každý má právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Toto právo sa poskytuje každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a teda, sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Aj v Charte práv pacienta je garantované právo každého na takú zdravotnú starostlivosť, akú vyžaduje jeho zdravotný stav. Ďalej Charta poukazuje na zákaz diskriminácie a tiež právo pacienta na preventívnu starostlivosť, diagnostiku a liečbu v záujme obnovy zdravia, alebo zmiernenia následkov takéhoto stavu, alebo zabránenia ďalšieho zhoršovania stavu. Preto v prípade, ak si stav Vášho príbuzného naďalej vyžadoval intenzívnu starostlivosť a zdravotnícky personál ho preložil z dôvodu uvoľnenia miesta mladšiemu, mohlo dôjsť k diskriminácií.
           
Pre riešenie odporúčame obrátiť sa na primára kliniky a prehodnotiť s ním liečbu Vášho príbuzného, prípadne sa poradiť aj s iným odborníkom. Ďalším krokom je obrátiť sa na vedenie nemocnice podaním písomnej žiadosti o preverenie postupu. V prípade, ak Vám nevyhovejú alebo sa k žiadosti nevyjadria do 30 dní (prípadne v kratšej lehote uvedenej v žiadosti, ak si to situácia vyžaduje), môžete adresovať sťažnosť na odbor zdravotníctva samosprávneho kraja. Obrátiť sa  môžete aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s podnetom, aby postup zdravotníckych pracovníkov prešetril.

Napokon sa v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti a ustanovení § 9 a nasled. antidiskriminačného zákona (zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov) môžete obrátiť so žalobou na súd.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Komora pre medicínske právo - MEDIUS

(27.9.2013)
Je nám ľúto, že máte takýto dojem. Cieľom poradne nie je devalvovať prácu lekárov, sestier a ďalšieho personálu ani ich ohrozovať, ale informovať pacientov o ich právach. Vo väčšine rád uvádzame výpočet právnych krokov, ktoré má pacient vo svojej situácii v dispozícii. Zároveň slúži aj ako informácia pre poskytovateľa prípadne zdravotníckeho pracovníka o právach, povinnostiach a rizikách spojených s výkonom jeho povolania. Ako vidíte aj vo vyššie uvedenom texte uprednostňujeme cestu nekonfliktného riešenia situácie tj. konzultácie s primárom kliniky alebo vedením, ktorá sa uvádza ako prvá možnosť.

Lila

(26.9.2013)
neviem prečo stále štvete príbuzných proti lekárom a vnucujete im trestné stíhania a súdy...všas skuste Vy robiť v reale medicinu a potom uvidime...