Archivovanie zdravotnej karty | Medicínske právo
              

Otázka


Archivovanie zdravotnej karty

Zoltán Nagy
 | 16.9.2013

Otázka:

Dobrý deň. Od roku 2004 som nebol na preventívnej prehliadke u mojej očnej lekárky. Teraz ju chcem zmeniť. Chcem sa spýtať ako je to s kartou (ešte ju musí archivovať)? A ako mám postupovať?
Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Vedenie zdravotnej dokumentácie, jej uchovávanie a rovnako aj podmienky zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ad1: Lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť v špecializovanom obore má zákonnú povinnosť uchovávať zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, teda napr. od poslednej návštevy pacienta.

Ad2: Čo sa týka zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tak podľa zákona právny vzťah medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej pre zjednodušenie ako „lekár“) vzniká na základe písomnej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Od tejto zmluvy môže pacient odstúpiť bez udania dôvodu, pričom v zmysle § 12 ods. 9 je nevyhnutné urobiť odstúpenie od dohody v písomnej forme. Ako pacient máte právo na slobodnú voľbu poskytovateľa, a preto novú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete uzavrieť, s ktorýmkoľvek lekárom.

Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zjednodušene, pri zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (lekára) je súčasný lekár povinný na vyžiadanie doručiť Vašu kompletnú zdravotnú dokumentáciu Vášmu novému lekárovi. Upozorňujem, že lekár nie je povinný odovzdať Vám zdravotnú dokumentáciu priamo do rúk.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook