Úhrada sprievodu dieťaťa v nemocnici | Medicínske právo
              

Otázka


Úhrada sprievodu dieťaťa v nemocnici

Veronika Miková
 | 12.9.2013 | komentárov: 7

Otázka:

Dobrý deň.  Päťročná dcérka má nastúpiť do nemocnice. Chcem sa spýtať, za akých podmienok mi poisťovňa uhradí , ak by som išla ako doprovod? Som zamestnaná na dohodu.Odpoveď:

Podľa zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa sprievod osoby v ústavnej starostlivosti považuje za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Podľa § 15 tohto zákona sprievodcom osoby v ústavnej starostlivosti môže byť len osoba plnoletá, to neplatí, ak sprievodcom je dieťa do troch rokov veku prijaté do ústavnej starostlivosti spolu s rodičom alebo maloletý rodič prijatý do ústavnej starostlivosti spolu s dieťaťom do jedného roku veku. Úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú upravené v zákone 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Podľa tohto zákona ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza:
a) stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti za každý deň
1. ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného poskytovateľa, ak v druhom bode nie je ustanovené inak,
2. ústavnej starostlivosti v liečebni a v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,
b) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri každej návšteve,
c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby,
d) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise,
e) štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze,
f) pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti,
g) dopravu.

Zároveň  § 38 ods. 8 upravuje prípady oslobodenia od úhrady. Podľa týchto ustanovení od úhrady za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti je  oslobodený poistenec:
1. do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,
2. do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,
3. dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,
4. dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka

Z Vami vyššie uvedených informácií o veku Vašej dcérky vyplýva, že od úhrady by ste ako sprievod bola oslobodená len, ak je vaša dcéra onkologickým pacientom. Inak je výška úhrady 3,32 € na deň, pričom prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


oheoesohojule

(5.10.2017)
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/

uyubfiepad

(5.10.2017)
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/

afuwure

(5.10.2017)
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/

uyoweruniniru

(5.10.2017)
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/

igiqiyi

(5.10.2017)
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/

edicuukla

(5.10.2017)
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/

noyiyuruyit

(5.10.2017)
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/