Nakazenie vírusom HIV | Medicínske právo
              

Otázka


Nakazenie vírusom HIV

Daniela Diheneščíková
 | 10.9.2013

Otázka:

Dobrý deň. Mám vážny problém, o ktorom sa mi ťažko píše, preto som sa rozhodla zvoliť cestu anonymnej poradne.  Nedávno som zistila, že som nakazená vírusom HIV.  Nakazil ma môj bývalý priateľ. Myslím si, že o ochorení vedel a ...Poraďte mi prosím.. čo môžem robiť? Mám ho niekde nahlásiť, podať oznámenie, žalobu?Odpoveď:

Ďakujeme, že ste sa obrátili na našu poradňu. Je nám ľúto, že ste sa stali obeťou takéhoto skutku.
V súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotnícky pracovník povinnosť hlásiť príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prenosné ochorenie a podozrenie na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie.
V trestnoprávnej rovine prichádza do úvahy podanie trestného oznámenia. V takýchto prípadoch môže byť naplnená skutková podstata trestných činov konkrétne § 165 a § 166 Trestného zákona ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie (ďalej ako HIV). Objektom tohto trestného činu je záujem na ochrane ľudského zdravia a života pred ohrozením a taktiež aj nakazením vírusom HIV. Je trestné už samo vydanie iného do nebezpečenstva nákazy HIV.
Ďalej  odporúčame, aby ste sa obrátili na právnika. Žalobou sa môžete domáhať ochrany osobnosti a zároveň žiadať o náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá sa poskytuje aj v peniazoch, a to v občianskom súdnom konaní.
Ako z vyššie spomenutého vyplýva, bolo by vhodné obrátiť sa na právnika, aby ste mohli uskutočniť právne kroky voči Vášmu bývalému priateľovi. Čo sa týka ohlásenia subjektu šíriteľa HIV, túto povinnosť má lekár, ktorý je povinný ohlásiť čo i len podozrenie.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook