Kópia informovaného súhlasu | Medicínske právo
              

Otázka


Kópia informovaného súhlasu

Ľudmila Moľová
 | 6.9.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň. Zatiaľ som odpoveď na moju otázku nikde nenašiel, tak sa obraciam na Vás. Dnes už je bežné, že podpisujeme súhlas s liečbou atď. atď. Chcem sa spýtať, najmä pre moju informáciu, musí mi lekár vydať kópiu súhlasu? Zároveň ma zaujíma, čo všetko má byť v takom súhlase uvedené. Ďakujem.Odpoveď:

Dobrý deň. Problematika poučenia a informovaného súhlasu je upravená v § 6 a nasl. zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ZZS”). Podľa tohto zákona je informovaným súhlasom preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie, ktoré má zdravotnícky pracovník povinnosť poskytnúť. Toto poučenie má informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak zákon neustanovuje inak. Zdravotnícky pracovník má osobu poučiť zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a jej zdravotnému stavu. Písomná forma pre informovaný súhlas je stanovená v prípadoch: umelého prerušenia tehotenstva (§6b), biomedicínskeho výskumu (§27 ods.1), pri transplantácii z tiel živých darcov (§36 ods.2) - v prípade transplantácie sa vyžaduje aj informovaný súhlas príjemcu (§ 38 ods.1) - pri sterilizácii (§ 40 ods.2), pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej alebo lokálnej anestéze a pri zmene diagnostického postupu alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu. Z toho teda vyplýva, že zdravotnícky pracovník môže pacienta poučiť aj ústne (samozrejme okrem prípadov, kedy ZZS požaduje písomnú formu). ZZS na žiadnom mieste nestanovuje zdravotníckemu pracovníkovi povinnosť vystaviť kópiu informovaného súhlasu, a to ani v prípadoch, keď je predpísaná jeho písomná forma. Spôsob poučenia, jeho obsah, prípadne jeho odmietnutie, informovaný súhlas, jeho odmietnutie a odvolanie sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie.  ZZS dáva pacientovi a iným osobám uvedeným v zákone možnosť robiť si kópie zo zdravotnej dokumentácie (§ 25 ods. 1 a 2). Takýmto spôsobom  pacient resp. iné osoby uvedené v zákone môžu získať kópiu svojho informovaného súhlasu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --