Prednostné ošetrenie | Medicínske právo
              

Otázka


Prednostné ošetrenie

Daniela Diheneščíková
 | 13.8.2013

Otázka:

Moja otázka sa týka často preberaného prednostného ošetrenia. Opakovane som zažila nasledujúcu situáciu u toho istého špecializovaného lekára. Prídem ráno do čakárne, zoberiem si lístok a čakám na ošetrenie. Do ambulancie sú volaní pacienti ako s lístkom, tak pacienti objednaný za poplatok, pričom je braný jeden až dvaja objednaný a jeden s lístkom. Samozrejme sa takto výrazne predĺži čas všetkých tých, čo poctivo čakajú v čakárni od skorého rána, aby sa im vôbec ušli lístky, lebo lístkov je len 10. Napríklad minule som prišla do čakárne pred 8 a mala som číslo 6 alebo 7 a čakala som asi do pol 1 než som bola zavolaná do ambulancie. Dnes som bola poučená a pre lístok som išla už na 6 hodinu a mala som číslo 5. Vybavená som bola 9:30 no i to vďaka tomu, že čísla 2až4 neboli v čakárni keď ich volali. Takže som išla vlastne ako 2 pacient z čakárne.  Takýto postup sa mi zdá byť znevýhodnením pre tých, čo nezaplatia za objednanie na čas. Ja som si povedala, že už len z princípu platiť nebudem. Nezdá sa mi správne, aby som platila za ošetrenie počas normálnych ordinačných hodín. Bohužiaľ ani mne a ani niektorým iným pacientom sa vždy nebude dať čakať niekoľko hodín...Preto jednoducho „využijú“ možnosť objednať sa na presný ča s. Týmto spôsobom budú ale stále viac a viac znevýhodňovaní pacienti z čakárne až prídeme do toho stavu, že úplne každý bude musieť platiť ak má byť vôbec vyšetrený/ošetrený. Z morálneho hľadiska by sa mi zdalo správne, že ak sa má vybavovať pacient „špeciálne“, tak by to malo byť v „špeciálnom“ čase a tým myslím napr. ráno, alebo poobede mimo normálnych ordinačných hodinách. Prípadne aby bol takýto pacient objednaný napr. jeden za 2 hodiny alebo dvaja za deň. Alebo objednávať úplne všetkých na čas a bez poplatku ako to bolo kedysi u zubárov. Rada by som sa spýtala, či je takýto postup lekára v medziach zákona, resp. č i sa náhodou nechystá úprava tohto postupu. Tento problém sa netýka, len jedného lekára v zariadení, o ktorom hovorím. Takýchto ambulancií je tu viac. Nie každý si môže dovoliť platiť za každú návštevu u lekára. Ľudia, ktorí chodia často k lekárom (seniori, chronicky chorí, tehotné ženy...) môžu pri takomto postupe stráviť veľa hodín zbytočným čakaním v nemocnici, čo im určite na zdravotnom stave nepridá.Odpoveď:

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti môže poskytovateľ požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré nesmú presiahnuť jednu štvrtinu ordinačných hodín. Lekár by mal mať hodiny, ktoré má určené na prednostné ošetrenie pacientov v rámci svojich ordinačných hodín presne určené a vyvesené, aby sa  predišlo prípadným nedorozumeniam a nezhodám medzi pacientom a lekárom.
S prípadnou sťažnosťou súvisiacou s prednostným ošetrením a ordinačnými hodinami sa obráťte na odbor zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja /VÚC/, ktorý vydal uvedenému lekárovi povolenie na činnosť a má kompetencie v takýchto prípadoch kontrolovať dodržiavanie zákonov.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook