Povinnosť mlčanlivosti | Medicínske právo
              

Otázka


Povinnosť mlčanlivosti

Ľudmila Moľová
 | 12.8.2013

Otázka:

Dobrý deň. Lekárka ma u mňa podozrenie na rakovinu. Odobrali mi vzorky, čakám na výsledky. Pred manželom to tajím, on sa však „vyhráža“, že zavolá mojej obvodnej lekárke a bude sa informovať. Má lekárka právo informovať ho o mojom zdravotnom stave?Odpoveď:

Dobrý deň. Odpoveď na Vašu otázku možno nájsť v zákone č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 80 ods. 2 má zdravotnícky pracovník povinnosť zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré získal v súvislosti s výkonom svojho povolania. Tejto povinnosti ho môže zbaviť len osoba, ktorej sa tieto skutočnosti týkajú, prípadne orgán príslušný na vydanie povolenia na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov (§ 80 ods.3). Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že Vaša obvodná lekárka nie je oprávnená bez Vášho súhlasu poskytnúť informácie týkajúce sa Vášho zdravotného stavu inej osobe, dokonca ani Vášmu manželovi, keďže je viazaná lekárskym tajomstvom.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook