Neúčasť na preventívnych prehliadkach | Medicínske právo
              

Otázka


Neúčasť na preventívnych prehliadkach

Lucia Onderková
 | 2.8.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Môže ma lekár odmietnuť s tým, že som už dávno nebol na preventívnej prehliadke?Odpoveď:

Dobrý deň,

keďže sa pýtate na lekársku prehliadku, zrejme máte na mysli lekársku prehliadku u Vášho všeobecného lekára. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v SR vždy založené na tzv. dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§12  zákona 576/2004 Z.z o zdravotnej starostlivosti). Zákon počíta s dvoma dôvodmi odstúpenia od takejto dohody zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uvedené v § 12 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti. Konkrétne ide o tieto dva dôvody: z dôvodu prekročenia únosného pracovného zaťaženia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ak osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu. Preto poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zákonnú možnosť odstúpiť od dohody  z dôvodu, že pacient nechodí na preventívne prehliadky.

V tejto súvislosti je zaujímavou otázkou to, či by bolo možné v dohode medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom dohodnúť aj iný dôvod odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (vo Vašom prípade neabsolvovanie preventívnych prehliadok). Mám za to, že by takéto zmluvné dojednanie mohlo byť obsahom dohody a následne by teda bolo možné odstúpiť od zmluvy zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj z dôvodu neabsolvovania preventívnej prehliadky.

Záverom dodávame, že zdravotná prehliadka by mala byť právom pacienta a nie jeho povinnosťou.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --