Kópie zo zdravotnej karty | Medicínske právo
              

Otázka


Kópie zo zdravotnej karty

Katarína Zubková
 | 1.8.2013

Otázka:

Dobrý deň. Mám 20 rokov. Môže moja mama vyzdvihnúť za mňa kópie z mojej zdravotnej karty?Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku.

Zdravotná dokumentácia (nazývaná aj „zdravotná karta“) obsahuje veľmi citlivé a dôverné osobné údaje, ktoré musia byť chránené, aby sa nedostali do neoprávnených rúk a neboli zneužité.

Podľa platnej právnej úpravy, ktorú predstavuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie  samotný pacient, ktorého sa dokumentácia týka. V prípade dieťaťa disponuje týmto právom jeho zákonný zástupca, ktorým je rodič (§25 ods.1 písm. a zákona o zdravotnej starostlivosti).

Po dosiahnutí plnoletosti (18 rokov) dieťaťa rodič stráca status zákonného zástupcu a s ním aj toto právo. A tu sa dostávame k riešeniu Vášho prípadu. Vy ako plnoletý pacient ste, podľa citovaného zákona, oprávnený PÍSOMNE splnomocniť akúkoľvek inú plnoletú osobu na sprístupnenie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie,  pričom  je v písomnom splnomocnení potrebné uviesť jeho rozsah sprístupnenia, teda aké časti dokumentácie môže táto osoba vidieť (kópia, výpis, nahliadnutie a pod.). Je dôležité podotknúť, že podpis na splnomocnení musí byť overený notárom. (§25 ods.1 písm. c zákona o zdravotnej starostlivosti).


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook