Platenie za zákrok | Medicínske právo
              

Otázka


Platenie za zákrok

Tomáš Lipták
 | 24.7.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Ako je možné, že za jeden zákrok - operácia ušnice si rôzni lekári účtujú rôzne sumy? Moja známa, ktorá si rozťala ucho pri úraze, neplatila nič, ja som mala taktiež úraz a napriek tomu som si musela zaplatiť.Odpoveď:

Uhrádzanie zdravotnej starostlivosti závisí od toho, zjednodušene povedané, o aký typ starostlivosti ide.Pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti, za ktorú sa považuje podľa ods. 3 par. 3 č. 576/2004  Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti”) "starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhulu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie." Táto zdravotná starostlivosť sa uhrádza vždy aj v prípade, že Vám ju poskytne tzv. nezazmluvnený poskytovateľ, a teda lekár, ktorý nemá zmluvu s Vašou poisťovňou.

Ďalej rozoznávame zdravotné výkony hradené z verejného zdravotného poistenia (tj. za túto starostlivosť neplatíte), a napokon zdravotnú starostlivosť, ktorú si hradí pacient sám napríklad pri plastickej chirurgii pre kozmetickú vadu alebo pri chirurgii inej ako z terapeutických dôvodov.

To, o aký typ starostlivosti ide a či je zdravotný výkon uhrádzaný zo zdravotného poistenia, upravuje zákon a podzákonné právne predpisy (nariadenia vlády). Otázka platenia za zdravotnícky výkon podľa zákonnej úpravy preto bude závisieť od nutnosti daného zákroku (napríklad odstránenie kozmetickej vady alebo spôsobený úraz).


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --