Výhrada svedomia | Medicínske právo
              

Otázka


Výhrada svedomia

Zoltán Nagy
 | 23.7.2013

Otázka:

Dobrý deň. Pri poslednej návšteve lekárne (bývam v malom meste) mi lekárnik odmietol vydať antikoncepciu s tým, že ju nedržia, lebo "nechcú". Ak si mám lieky vybrať, musím cestovať do iného mesta. Môže sa lekáreň a lekárnik takto zachovať?Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku. Položená otázka je z môjho pohľadu mimoriadne komplexnou a právne kontroverznou problematikou, ktorá úzko súvisí s tzv. výhradou svedomia a je častým predmetom plamenných diskusii odborníkov z oblasti práva, medicíny, etiky či teológie.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli odpoveď na túto otázku podrobnejšie rozanalyzovať v krátkom článku, ktorý v blízkej dobe uverejníme na našom portáli. Napriek tomu, v záujme zachovania cieľa poradne, stručne vymedzím odpoveď na Vašu otázku aj v tomto príspevku.  

Platná slovenská legislatíva umožňuje uplatniť si výhradu svedomia aj zdravotníckym pracovníkom (Čl. 7 Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a v nadväznosti Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka, ktorý je záväznou prílohou zákona č. 578/2004 Z. z ).
Podľa môjho názoru právna úprava dáva farmaceutovi možnosť legálne odmietnuť poskytovanie napr. výdaja antikoncepčných liekov, avšak o tejto skutočnosti by mal pacientov v dostatočnom predstihu informovať vhodnou formou, napr. zverejnením oznámenia o uplatnení výhrady svedomia v lekárni. Na druhej strane, pacientom zo zákona vyplýva široký zoznam práv a oprávnení. Jedným z nich je aj právo výberu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, čo v praxi znamená, že ak nie ste spokojný s kvalitou poskytovaných služieb jedným poskytovateľom, máte možnosť zvoliť si takého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý čo najlepšie spĺňa Vaše očakávania. Zákon však explicitne nerieši čo robiť v situácii, v ktorej by si uplatnili výhradu svedomia všetci poskytovatelia, t.j. všetky lekárne. Uvedená problematika by mala byť predmetom ďalších odborných diskusii a následne legislatívnej úpravy.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook