Vydanie prepúšťacej správy | Medicínske právo
              

Otázka


Vydanie prepúšťacej správy

Ľudmila Moľová
 | 19.7.2013

Otázka:

Dobrý deň. Bola som dlhodobo hospitalizovaná, pred dvoma týždňami som sa vrátila z nemocnice. Lekárka mi stále nevydala prepúšťaciu správu. Ako mám postupovať?Odpoveď:

Dobrý deň. Podľa zákona č. 576/2004  Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti”) je lekárskou prepúšťacou správou výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorú vedie ošetrujúci lekár pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. V zmysle vyššie uvedeného zákona, ošetrujúci lekár pri prepustení pacienta z ústavnej liečby vyhotoví lekársku prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti a bezodkladne ju odošle príslušnému všeobecnému lekárovi a inému ošetrujúcemu lekárovi, ak bol pacient prijatý do ústavnej starostlivosti na základe jeho odporúčania alebo inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti, ak ide o preloženie k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti ( § 9 ods. 8 písm. c) zákona o zdravotnej starostlivosti) a založí  rovnopis lekárskej prepúšťacej správy do zdravotnej dokumentácie (§ 9 ods. 8 písm. d) z. o zdravotnej starostlivosti).

Zo zákona teda nevyplýva povinnosť ošetrujúceho lekára vydať prepúšťaciu správu priamo pacientovi a pacient sa nemá právo domáhať jej vydania priamo do jeho rúk..


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook