je zo zákona povinné mať pre dieťa pediatra? | Medicínske právo
              

Otázka


je zo zákona povinné mať pre dieťa pediatra?

Tomáš Lipták
 | 5.8.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobry den prajem. Chcela by som sa spýtat, či nejaky zákon SR ukladá povinnosť rodičom nájsť si pediatra pre svoje novorodeniatko, alebo či je na slobodnej vôli rodiča, pediatra mať /nemať? Co sa môže stať rodičom, ktorí pre svoje dieťa pediatra nevyberú? Môže im ho niekto odobrať? Dakujem za odpoved.Odpoveď:

Dobrý deň. V právnych predpisoch samotná povinnosť zvoliť si pediatra nie je daná. Voľba konkrétneho pediatra je na slobodnej vôli rodičov dieťaťa, bezohľadu na miesto bydliska dieťaťa. Avšak túto chýbajúcu povinnosť zvoliť si pediatra v určitom čase od pôrodu je nutné chápať v širších zákonných súvislostiach, a to snahou zabezpečiť zdravie dieťaťa.
Podľa ods. 1 § 28 zákona o rodine 36/2005  "súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä
a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa,"

Preto rodičia majú slobodnú vôľu pri voľbe pediatra pre svoje dieťa bez určenia doby, avšak táto voľba je obmedzená povinnosťou zabezpečiť starostlivosť o zdravie novorodeniatka.
To znamená, že aj keď povinnosť zvoliť si pediatra po pôrode chýba, rodičia sú povinní starať sa sústavne a dôsledne aj o zdravie novorodeniatka, čo vyžaduje aj odbornú lekársku starostlivosť. Zdravotnú starostlivosť v prípade deti a dorastu poskytuje lekár so špecializáciou v odbore pediatria. Táto starostlivosť zahŕňa napríklad: povinné očkovanie pri dosiahnutí určitého veku alebo prípad prevenčnej prehliadky kvôli zisteniu choroby a jej skorému liečeniu.

Ak má lekár pediater poskytnúť zdravotnú starostlivosť Vášmu dieťaťu, musíte s ním uzavrieť písomnú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Povinnosť uzavrieť zmluvu sa nevzťahuje na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu napríklad ak je v ohrození života, trpí neznesiteľnými bolesťami alebo dlhšie neposkytnutie starostlivosti môže mať trvalé následky na jeho zdraví. Táto výnimka sa nevzťahuje na choroby, ktoré majú dlhodobejší priebeh a bezprostredne neohrozujú život.

Ak v dôsledku chýbajúceho zazmluvnenia s pediatrom sa vaše dieťa nezúčastní napríklad na povinnom očkovaní, môže vám byť uložená pokuta. V prípade výrazného zhoršenia stavu až smrti, ktorým sa dalo zabrániť včasnou diagnózou pediatra môžete byť trestne zodpovedný podľa príslušnej skutkovej podstaty trestného činu podľa Trestného zákona 300/2005 Z.z.

Zákon o rodine spomína taktiež na možnosť každej osoby podať podnet v prípade neplnenia povinností rodičov, a to podľa 1. odseku § 37 zákona o rodine: "..porušovanie povinností rodičov [vrátane starostlivosti o zdravie dieťaťa], vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu.." Súd na základe zistených skutočností rozhodne o potrebných opatreniach týkajúcich sa dieťaťa.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --