Nespokojnosť vojaka s lekárskou starostlivosťou | Medicínske právo
              

Otázka


Nespokojnosť vojaka s lekárskou starostlivosťou

Jana Breburdová
 | 11.7.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Je možné udeliť vojakovi výnimku, pokiaľ nie je spokojný s lekárskou starostlivosťou svojho lekára na útvare, kde a ako je to potrebne žiadať?Odpoveď:

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zakotvuje všeobecné právo pacienta na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ustanovenie § 11 ods. 6 a 7 zákona však zároveň taxatívne vymenúva výnimky, na ktoré sa toto právo nevzťahuje. Ide o osoby, ktoré sú vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadateľov o azyl, ako aj príslušníkov ozbrojených síl SR, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ak im poskytovateľa určil ich služobný orgán alebo služobný úrad. Tzv. slobodná voľba lekára vojakom je teda zo zákona obmedzená. Máme za to, že v prípade nespokojnosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa môžete obrátiť na nadriadeného so sťažnosťou alebo žiadosťou o preradenie k inému lekárovi, pokiaľ je ich na útvare viacero. Lekár je však, rovnako ako každý iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, povinný plniť si svoje povinnosti v súlade so zákonom. V intenciách zásady rovnakého zaobchádzania, ustanovenej v § 3 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, profesionálny vojak nesmie byť v súvislosti s výkonom štátnej služby prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na vedúceho služobného úradu, veliteľa alebo na iného profesionálneho vojaka sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --