Obvodný lekár vojaka | Medicínske právo
              

Otázka


Obvodný lekár vojaka

Jana Bajužík Böszörményi
 | 25.7.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať,  či je u príslušníkov ozbrojených síl v SR povinný obvodný lekár v mieste sídla posádky aj v prípade, že trvalé bydlisko vojaka je vzdialené cez 100 km a dotyčný by si chcel vybrať iného obvodného lekára, hlavne z dôvodu vzdialenosti. Je nejakým spôsobom postihnuteľný, keď by to urobil?? Ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň.

ďakujeme za otázku.

Podľa platnej právnej úpravy má každý právo na  výber poskytovateľa /ods. 6 §11 zákona č. 576/2004Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti”)/. 

Toto právo je však u niektorých subjektov obmedzené, a to konkrétne u osôb vo výkone trestu príp. vo väzbe, žiadateľov o azyl (ods. 7 §11 zákona o zdravotnej starostlivosti), ďalej u príslušníkov  ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkov Policajného zboru,  Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Hasičského a záchranného zboru, pokiaľ im poskytovateľa určí služobný orgán alebo služobný úrad ( ods. 8 §11 zákona o zdravotnej starostlivosti). Do tejto kategórie výnimiek spadá zrejme podľa Vami uvedených skutočností  aj Váš prípad.  Verím, že situácia, keď máte poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 100 km od miesta trvalého pobytu, nie je práve pohodlná.  Ako možnosť riešenia  vidím obrátiť sa na Váš služobný  úrad, ktorý Vám určil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Je dôležité podotknúť, že zmenu poskytovateľa nie je možné realizovať „len tak“ ani u nevojaka.  Zmena všeobecného lekára sa realizuje najprv písomným odstúpením od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pôvodným poskytovateľom, pričom novú dohodu je možné uzavrieť až od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom ste odstúpili od „starej“ dohody. Tento postup podporuje aj systém uhrádzania zdravotnej starostlivosti. Tá  je hradená všeobecnému lekárovi zdravotnou poisťovňou na základe tzv. kapitácie, a to vždy len jednému  všeobecnému lekárovi, nikdy nie dvom súčasne.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --