Odmietnutie transfúzie | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie transfúzie

Veronika Miková
 | 8.7.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň. Som dôchodkyňa, mám vážne zdravotné problémy. S manželom sme sa dohodli, že v prípade, ak by sa môj stav zhoršil, nechcem transfúziu. Povedala som o tom aj môjmu pánovi doktorovi. Môžem mať istotu, že mi nikto krv nepodá?Odpoveď:

Dobrý deň, úprava tejto problematiky je obsiahnutá v zákone 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). § 6 zákona upravuje informovaný súhlas. Podľa tohto zákona existuje možnosť odmietnuť určitý úkon, a to musí byť zaznamenané v zdravotnej dokumentácii. Podľa týchto ustanovení je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný Vás informovať (o.i.) o všetkých rizikách, ktoré sú spojené s odmietnutím súhlasu. Zákon upravuje aj prípady kedy tento súhlas nie je potrebný. Ide o tieto prípady:

a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
d) ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Tento prípad podľa môjho názoru nespadá ani do jednej z týchto výnimiek, preto som toho názoru, že bez Vášho súhlasu Vám krv podať nemôžu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --