Odmietnutie všeobecným lekárom | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie všeobecným lekárom

 | 8.2.2010

Otázka:

Môže všeobecný lekár odmietnuť so mnou uzavrieť dohodu len z toho dôvodu, že s mojou poisťovňou nemá uzavretú zmluvu?Odpoveď:

Pri zodpovedaní tejto otázky je potrebné vychádzať z ustanovení zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivost a zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach.
Zákon o zdravotnej starostlivosti upravuje tri dôvody odmietnutia návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sú nimi prekročenie únosného pracovného zaťaženia, osobný v vzťah k pacientovi alebo k jeho zákonnému zástupcovi a osobné presvedčenie brániace vykonávať umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.
Zákon o zdravotných poisťovniach ustanovuje, že zdravotná poisťovňa je povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosit s každým poskytovateľom všeobecnej abmulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má uzavretú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným jej poistencom.

Z týhto skutočností je možné formulovať záver, že ak sa na všeobecného lekára obráti pacient s  návrhom na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je lekár povinný túto dohodu s ním uzavrieť, pokiaľ nie je daný aspoň jeden zákonom predvídaný dôvod na odmietnutie takejto dohody. Samotná absencia zmluvy medzi všeobecným lekárom a zdravotnou poisťovňou takýmto dôvodom nie je. Zdravotná poisťovňa bude v takom prípade povinná  uzavrieť zmluvu so všeobecným lekárom, nakoľko dôjde k splneniu zákonnej podmienky, aby aspoň jeden jeho pacient bol poistencom tejto zdravotnej poisťovne. Z hľadiska časovej postupnosti uzavretiu zmluvy medzi všeobecným lekárom a zdravotnou poisťovňou musí predchádzať uzavretie dohody medzi všeobecným lekárom a pacientom.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook