Darcovstvo orgánov | Medicínske právo
              

Otázka


Darcovstvo orgánov

Ľudmila Moľová
 | 3.7.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň. Môžem ako rodinný príslušník zomrelého lekárom zakázať, aby použili orgány môjho zomrelého otca?Odpoveď:

Dobrý deň. Právna úprava darovania orgánov je obsiahnutá v § 35 a nasl. zákona č. 576/2004 Z.z.o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona možno odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tela mŕtveho darcu len za predpokladu, že počas svojho života neurobil písomné vyhlásenie, v ktorom nesúhlasí s takýmto zásahom do svojej telesnej integrity alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy. V prípade nespôsobilej osoby urobí takéto vyhlásenie počas jej života zákonný zástupca. Vyhlásenie obsahuje osvedčený podpis a zasiela sa do registra osôb, ktoré vyjadrili počas života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti. Osoba môže nesúhlas kedykoľvek počas svojho života odvolať obdobným spôsobom (§ 37)  .
Zákon nepripúšťa možnosť, aby vyjadrenie nesúhlasu s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti osoby zo strany príbuzných alebo zákonného zástupcu zabránilo ich darcovstvu do tela iného príjemcu. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti teda nepotrebuje súhlas na transplantáciou zo strany príbuzných a rovnako nie je povinný brať do úvahy ani ich prípadný nesúhlas s transplantáciou po smrti osoby.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --