Predaj ostatkov | Medicínske právo
              

Otázka


Predaj ostatkov

Zoltán Nagy
 | 27.6.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, môžem svoje ostatky po smrti darovať  resp. predať?Odpoveď:

K otázke odoberania orgánov, tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov. Právna úprava odberu orgánov, tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov je obsiahnutá v § 37 a nasl. z. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon viaže odber orgánov  na splnenie dvoch základných podmienok.
Po prvé, je to spoľahlivé zistenie smrti darcu, po druhé skutočnosť, že zomrelá osoba (darca) počas života neurobila vyhlásenie o odmietnutí súhlasu na darovanie svojich orgánov, tkanív alebo buniek. Z tohto teda vyplýva, že po smrti je každý, kto počas života písomne neodmietol transplantáciu, potencionálnym darcom svojich orgánov, tkanív a buniek. Samozrejme, z medicínskeho hľadiska musia byť splnené aj kritéria využiteľnosti orgánu, tkanív a buniek.
K otázke predaja ľudských pozostatkov. Sme toho názoru, že mŕtve ľudské telo nie je možné považovať za vec, s ktorou možno voľne disponovať. Dôsledkom špecifického právneho postavenia ľudského tela je skutočnosť, že nemôže byť predmetom občianskoprávnych vzťahov, pričom forma dispozície s ním je upravená v § 3 z. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, podľa ktorého  časti tela alebo orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ak sa nepochovajú alebo ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, sa musia spopolniť v spaľovni. Ako vyplýva aj z tohto ustanovenia, zákon počíta len s darovaním orgánov, resp. iných častí ľudského tela. Transplantačný výkon môže podľa zákona vykonať len oprávnená osoba. V opačnom prípade môže byť nezákonné nakladanie s ľudskými pozostatkami považované za trestný čin podľa §§ 159 a 160 Trestného zákona.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --