Preventívna prehliadka | Medicínske právo
              

Otázka


Preventívna prehliadka

Veronika Miková
 | 26.6.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Mám otázku, má právo mi môj obvodný lekár nadávať, keď som prišla na preventívnu prehliadku po13 rokoch? Dovoľuje mu zákon sa ku mne takto správať? Nemal by naopak oceniť, že som vôbec nabrala odvahu a  po dlhšej dobe prišla? Mám ľutovať, že som sa tak rozhodla? Jeho správanie sa ma dotklo a nikomu by som to nepriala zažiť. Ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň. Podľa § 11 ods. 8 zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplneni niektorých zákonov, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom okrem iného na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity (písm. a) ) a humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov (písm. i) ). Z týchto ustanovení vyplýva, že zdravotnícky pracovník (v tomto prípade lekár) má povinnosť správať sa k pacientovi humánne, eticky a dôstojne. Povinnosť zdravotníckeho pracovníka správať sa korektne vyplýva aj z Etického kódexu zdravotníckych pracovníkov, ktorý tvorí prílohu zákona. Podľa neho: „Zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Zdravotnícky pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie“. Podľa závažnosti môžete zvážiť možnosť podať sťažnosť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo Slovenskej lekárskej komore, ktorej kontrolný výbor rozhoduje o sťažnostiach. Komora však vykonáva právomoci len vo vzťahu k jej členom a členstvo v nej je dobrovoľné.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --