Ochrana práv pri úraze | Medicínske právo
              

Otázka


Ochrana práv pri úraze

Jana Bajužík Böszörményi
 | 12.6.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, potrebovala by som zistiť, aké mám možnosti pri zastupovaní môjho syna po úraze a umelom spánku v jeho dospelosti. Ak mám pochybnosti, že ešte sa naprebral do reality a nie je sposobilý právnych úkonov.Odpoveď:

Dobrý deň,

pre jednoznačnú odpoveď  na Vašu otázku by bolo potrebné uviesť viac faktov. Predpokladajme však, že Váš syn dovŕšil 18 rokov. Pre „právo“ dovŕšenie tohto veku znamená, že Váš syn je plnoletý, a preto je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu (§8 Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb.). Pre Vás ako rodiča to znamená, že od dovŕšenia plnoletosti už syna nemôžete zastupovať ako jeho zákonný zástupca pre úkony, na ktoré  nie je spôsobilý (§ 31 zákon č. 36/2005 Zákon o rodine v znení neskorších predpisov).
Preto ak máte vážne pochybnosti o duševnom stave Vášho syna a jeho schopnosti samostatne sa rozhodovať, môžete podať návrh na súd na pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. V návrhu na začatie konania musíte určiť, koho navrhujete ako opatrovníka (môžete navrhnúť aj seba), a teda osobu, ktorá bude robiť tie úkony, v ktorých je osoba obmedzená prípadne všetky úkony, pokiaľ bude pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Pred podaním návrhu je dôležité si uvedomiť, že ide o vážny zásah do práv Vášho syna, pričom takýto krok by  mal smerovať predovšetkým k ochrane jeho záujmov.

Súd v konaní  posúdi schopnosti Vášho syna robiť právne záväzné úkony, resp. robiť  len určité druhy právnych úkonov  jednoduchšej povahy a rozhodne o  pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony.  Pre konanie ustanoví opatrovníka, ktorý bude pred súdom zastupovať záujmy Vášho syna.  V konečnom rozhodnutí (rozsudku) súd určí rozsah obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.  Prajem veľa síl a synovi skoré uzdravenie.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --